Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 29.07.2021

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 7 від 29.07.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у повному складі 8 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

3. Про хід модернізації мережі обміну трафіком UA-IX.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до уваги інформацію про хід підготовки 27-го З’їзду ІнАУ.

1.2. Взяти до уваги список кандидатів до складу Правління та Ревізійної Комісії.

1.3. Схвалити проєкт робочих органів 27-го З’їзду ІнАУ.

1.4. Схвалити проєкт основних напрямів діяльності Правління ІнАУ на наступний період і запропонувати його до розгляду 27-му З’їзду ІнАУ.

1.5. Взяти до уваги інформацію про заборгованість членів ІнАУ по членським внескам. Доручити Виконавчому директору сформувати Подання 27-му З’їзду ІнАУ про виключення з Асоціації рішенням З'їзду відповідно до ст. 5.9.2 Статату ІнАУ членів ІнАУ, які безпідставно затримали сплату внесків більш ніж на 3 місяці.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ за 2-й квартал 2021 р.

2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 2-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Про хід модернізації мережі обміну трафіком UA-IX.

Слухали: В.Куковського, членів Правління.

Ухвалили:

3.1. Взяти інформацію до відома.

3.2. Схвалити зміни до бюджету ДП «УКРМОТ» і кошторису ІнАУ відповідно до додатку.

3.2. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» провести необхідні переговори і надати Правлінню ІнАУ пропозиції щодо технічної адміністрації ДП «УКРМОТ»

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                         А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                               В.Куковський