Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 28.05.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 7 від 28.05.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець

В.Середа

Т.Попова

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

С.Бойко

Д.Сізов.

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб) від загального складу 10 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати виконання попередніх рішень Правління.

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2015 рік.

3. Щодо підготовки до проведення позачергових Загальних зборів (З'їзду) ІнАУ.

4. Про проведення Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2015» (TU-2015).

5. Щодо протидії обмеженню конкуренції на телекомунікаційному ринку м.Харкова.

6. Про інформаційний запит в Київраду.

7. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури.

8. Щодо звернення про підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) реєстр. № 1718 від 13.01.2015.

9. Про лист на ім'я Голови Верховної Ради України щодо законопроекту №1888.

 

РІШЕННЯ

1. Про результати виконання попередніх рішень Правління

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

1.1. Взяти інформацію до відома.

1.2. Доопрацювати пропозиції щодо протидії безпідставному блокуванню українських користувачів в соціальних мережах.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

           

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2015 рік

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Взяти за основу План роботи Правління на 2015 рік.

2.2. Запропонувати членам Правління до 5.06.2015 сформувати пропозиції щодо відповідальності за окремі напрями роботи.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

3. Щодо підготовки до проведення позачергових Загальних зборів (XX З'їзду) ІнАУ

Слухали: О.Федієнка

Рішення:

Провести позачергові Загальні Збори (XX З’їзд) ІнАУ 19 червня 2015 року о 10:30 (реєстрація з 9:00) у м. Києві, вул. Салютна, 2-Б, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», павільйон №1, конференц-зал №3.

Доручити Голові Правління ІнАУ відповідно до Статуту ІнАУ оголосити про місце і час проведення позачергових Загальних Зборів (XX З’їзду) ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«утримались»: 5 (О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Слухали: Т.Попову

Рішення:

Провести позачергові Загальні Збори (XX З’їзд) ІнАУ 19 червня 2015 року о 10:30 (реєстрація з 9:00) у м. Києві, вул. Салютна, 2-Б, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», павільйон №1, конференц-зал №3 з одним пунктом порядку денного: Про затвердження уточнених результатів підрахунку голосів Лічільною комісією на 19-му З'їзді ІнАУ.

Доручити Голові Правління ІнАУ відповідно до Статуту ІнАУ оголосити про місце і час проведення позачергових Загальних Зборів (XX З’їзду) ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 4 (Д.Веренич, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«утримались»: 5 (О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Слухали: О.Гусєва

Рішення:

Відмінити рішення Правління ІнАУ «Про проведення позачергових Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ» (п.4 Протоколу засідання Правління ІнАУ №6 від 30.04.2015).

Голосували: 

«за»: 2 (О.Гусєв, В.Кондратюк)

«проти»: 3 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа).

«утримались»: 4 (Д.Веренич, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Слухали: М.Коміссарука

Рішення:

Провести дистанційне опитування членів ІнАУ по даті проведення З'їзду ІнАУ. Опитування доручити незалежній стороні.

Голосували: 

«за»: 2 (А.Нагорнюк, М.Коміссарук)

«утримались»: 7 (Д.Веренич, О.Гусєв, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

 

 

  4. Про проведення Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2015» (TU-2015).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Схвалити формат проведення Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2015» (TU-2015).

4.2. Доручити Т.Поповій та М.Пригорницькій провести переговори зі співорганізаторами та можливими партнерами проведення конференції.

4.3. Взяти до уваги питання щодо необхідності впровадження системи персональної ідентифікації учасників конференції при доступі до заходів конференції.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

           

  5. Щодо протидії обмеженню конкуренції на телекомунікаційному ринку м.Харкова.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Схвалити і направити листа щодо протидії обмеженню конкуренції на телекомунікаційному ринку м.Харкова.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

  6. Про інформаційний запит в Київраду.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Схвалити з урахуванням зауваження Т.Попової і направити запит в Київраду на отримання інформації про всі об'єкти комунальної власності, що належать до житлового фонду територіальної громади м.Києва.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

  7. Щодо створення Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

7.1. Створити Комітет ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

7.2. Розробити Положення про Комітет ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій. Відповідальні за розробку Положення – А.Нагорнюк та В.Куковський.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

8. Щодо звернення про підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) реєстр. № 1718 від 13.01.2015 р.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Схвалити і направити звернення про підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) реєстр. № 1718 від 13.01.2015 року.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

9. Про лист на ім'я Голови Верховної Ради України щодо законопроекту №1888.

Слухали: А.Нагорнюка.

Рішення:

Затвердити та направити лист на ім'я Голови Верховної Ради України щодо законопроекту №1888.

Голосували: 

«за»: 4 (О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк).

«проти»: 1 (Д.Веренич).

«утримались»: 4 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

Рішення не прийнято.

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський