Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №6 від 25.05.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ №6 від 25.05.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

М.Крилов (заступник Голови Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

О.Федієнко (Голова Правління), при розгляді питань 2,3,4 порядку денного.

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (6 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1 порядку денного, 7 осіб при розгляді решти питань). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо конференції«Дні електронних комунікацій» (ДЕК-2017).
  2. Щодо ситуації з введенням в дію Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017.
  3. Обговорення ситуації щодо впровадження Закону «Про доступ до інфраструктури..».
  4.  

 

РІШЕННЯ

1. Щодо конференції «Дні електронних комунікацій» (ДЕК-2017).

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

1.1. Схвалити проект програми Конференції ДЕК-2017 з урахуванням зауваження.

1.2. Схвалити інформацію і тези щодо участі представників ІнАУ та ДП «УкрМОТ» у Конференції ДЕК-2017.

  • одноголосно.

 

2. Щодо ситуації з введенням в дію Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили: 

Провести прес-конференцію «Персональна кібербезпека у контексті нових загроз, які виникли на фоні блокування інтернет-контенту» за участі Голови Правління ІнАУ О.Федієнка, членів Правління ІнАУ А.Пятнікова, М.Тульєва та запрошенням вдповідних фахівців. Орієнтовна дата проведення – 31.05.2017 р.

  • одноголосно.

 

3. Обговорення ситуації щодо впровадження Закону «Про доступ до інфраструктури..»

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили: 

Доручити В.Куковському підготувати листа керівникам депутатських фракцій з пропозицією втрутитись у ситуацію щодо підтримки відповідними фракціями органів місцевого самоврядування рішень, які суперечать прийнятому парламентом і підтримати Закону «Про доступ до інфраструктури..»

  • одноголосно.

 

4. Різне.

Щодо ситуації з пошуком невстановлених радіозавад.

Слухали: О.Федієнка з інформацією щодо ситуацію з пошуком невстановлених радіозавад.

Ухвалили: 

Запропонувати Голові Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнку у тижневий термін надати Правлінню ІнАУ пропозиції щодо шляхів вирішення ситуації, що складася у операторів фіксованого радіодоступу які використовують РЕЗ з інтегрованою антеною.

  • одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Заступник Голови Правління ІнАУ                                         М.Крилов

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський