Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 24.05.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 05 від 24.05.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов (при розгляді питань 2.2 – 4)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1– 4.2)

М.Крилов

А.Марчук

А.Пятніков

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

А.Нагорнюк, Голова Ревізійної комісії ІнАУ

 

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(7 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 2.2 – 4.2;

6 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2018 рік.

2. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

3. Питання підготовки конференції ДЕК-2018.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2018 рік.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Затвердити План роботи ІнАУ на 2018 рік.

Голосували: одноголосно.

 

2. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського, А.Нагорнюка

Ухвалили:

2.1. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2-4 квартали 2018 р.

Голосували: одноголосно.

 

Слухали: В.Куковського, А.Пятнікова

Ухвалили:

2.2. Схвалити проект Технічного завдання щодо впровадження організації віртуального з'єднання на базі технології VLAN між учасниками мережі UA-IX в автоматичному режимі. Доручити в.о.директора ДП «УкрМОТ» провести переговори з потенційними виконавцями ТЗ та надати Правлінню на розгляд проекти відповідних договорів.

Голосували: одноголосно.

 

3. Питання підготовки конференції ДЕК-2018.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Затвердити проект програми конференції ДЕК-2018.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо заяви члена ІнАУ ТОВ «Кіберлан» щодо дій працівників УСБУ Харківської обл.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Направити заяву ТОВ «Кіберлан» для розгляду за належністю до відповідного підрозділу СБУ.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо заяви члена ІнАУ ТОВ «ТРК Простор» про надання консультативної допомоги.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Доручити К.Жакуну та адміністрації ІнАУ у тижневий термін уточнити інформацію щодо заяви ТОВ «ТРК Простор» про надання консультативної допомоги.

Голосували:

«за» 6: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Марчук, А.Пятніков, О.Федієнко.

«утримався» 1: М.Коміссарук.

Рішення прийнято.

 

4.3. Щодо підготовки Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

4.3.1. Вважати доцільною участь ІнАУ в Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості організатора.

4.3.2. Доручити В.Куковському взяти участь у роботі Європейського форуму з управління Інтернетом EuroDIG у м.Тбілісі 3-7 червня.

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Щодо проведення круглого столу з питань належного виконання профільними органами державної влади Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ запропонувати Офісу ефективного регулювання BRDO партнерство у проведенні круглого столу з питань належного виконання профільними органами державної влади Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». У разі згоди надіслати спільні листи з запрошенням до участі у круглому столі представників профільного комітету Верховної Ради України, Мінрегіонбуду, НКРЗІ, НКРІКП, Міністра інфраструктури.

Голосували: одноголосно.

 

4.5. Щодо статусу кандидата в члени ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ до наступного засідання Правління підготувати пропозиції щодо змін до відповідних документів ІнАУ з метою встановлення механізму отримання від кандидатів у члени ІнАУ фінансування проектів ІнАУ відповідно до ст.3.12.6 Статуту ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                         В.Куковський