Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 30.03.2023

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 4 від 30.03.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова (при розгляді питань 2-4)

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2)

В.Мазур

С.Лева

А.Нагорнюк

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у

складі 11 осіб прирозгляді питання 2 порядку денного, 10 осіб при розгляді решти питань при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

2. Щодо ситуації з системою позасудового централізованого автоматичного блокування інтернет-ресурсів.

3. Щодо ситуації з каналами Viasat.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.Щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо поточної ситуації на ринку електронних комунікацій.

 

2.Щодо ситуації з системою позасудового централізованого автоматичного блокування інтернет-ресурсів.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

2.1.Взяти до відома інформацію учасників робочої наради в НКЦК РНБО 13.03.2023, а також деталі пропозицій ІнАУ до відповідних державних інституцій щодо змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів, необхідних для виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів, унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів і зниження ризиків позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими.

2.2. Зважаючи на вступ в силу з 21.03.2023 Розпорядження НЦУ від 30.01.2023 №67/850 «Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів», а отже легалізації централізованої системи автоматичного блокування інтернет-ресурсів з використанням транзитного сервера НКЦК РНБО, опрацювати застосування судового механізму скасування Розпорядження НЦУ від 30.01.2023 №67/850.

Голосували:

За: 9 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Нагорнюк, А.Соломаха);

Проти: 1 (О.Савчук)

Утримався: 1 (М.Тульєв)

Рішення прийнято.

 

2.3. Повідомити громадськість про розвиток ситуації з системою позасудового централізованого автоматичного блокування інтернет-ресурсів.

Голосували: одноголосно.

 

3.Щодо ситуації з каналами Viasat.

Слухали: А.Соломаху

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо ситуації з каналами Viasat.

 

4.Різне.

4.1. Щодо проблемних питань доступу до інфраструктури.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

4.1.1. Звернутись до членів ІнАУ з пропозицією інформувати про випадки відмови обленерго у розділенні платежів за сумісний підвіс між операторами.

4.1.2. Надати членам ІнАУ стандартні алгоритми дій у ситуації відмови обленерго у розділенні платежів за сумісний підвіс між операторами.

4.1.3 Проаналізувати на предмет відповідності законодавству про доступ контракти обленерго на доступ до інфраструктури.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо Комітету ІнАУ з управління інтернет-ресурсами.

Слухали: М.Козака

Ухвалили:

4.2.1. Вважати доцільним створення Комітету ІнАУ з управління інтернет-ресурсами.

Голосували: одноголосно.

 

4.2.2. Запропонувати потенційним кандидатам на посаду Голови Комітету до 6 квітня надати Правлінню ІнАУ програму та бачення ролі та роботи Комітету ІнАУ з управління інтернет-ресурсами з метою розгляду Правлінням 10 квітня кандидатури у якості голови Комітету.

Голосували:

За: 9 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, С.Лева, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Савчук, А.Соломаха);

Утримався: 1 (М.Тульєв)

Рішення прийнято.

 

4.3. Щодо звернення по ситуації з ТОВ "НЕТАССІСТ".

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили:

Прийняти до відома. Опрацювати питання у робочому порядку.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                  Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                               Володимир КУКОВСЬКИЙ