Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 10.04.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління ІнАУ № 04 від 10.04.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

Ю.Каргаполов (за допомогою засобів конференц-звязку)

М.Коміссарук

М.Крилов

С.Лева

А.Пятніков

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2017 р.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Про формування Плану роботи Правління ІнАУ на 2017 р.

5. Про виконання доручень 24-го З’їзду ІнАУ.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2017 р.

Слухали: О.Федієнка.

Ухалили:

Призначити Секретарем Правління на 2017 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

2.1. Провести вибори Голови Правління ІнАУ та заступника Голови Правління відкритим голосуванням.

Голосували: одноголосно.

 

Слухали: М.Комісарука з пропозицією обрання Головою Правління ІнАУ О.Федієнка; 

О.Федієнка з пропозицією обрання Головою Правління ІнАУ Ю.Каргаполова; Ю.Каргаполова, який взяв самовідвід.

Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Голосували:

«за» 7: Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов М.Коміссарук, М.Крилов, С.Лева, А.Пятніков.

«утримався» 1: О.Федієнко.

Рішення прийнято.

     

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: М.Комісарука з пропозицією обрання заступником Голови Правління ІнАУ М.Крилова.

Ухвалили:

Обрати заступником Головою Правління ІнАУ М.Крилова.

Голосували:

«за» 7: Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, С.Лева, А.Пятніков,  О.Федієнко.

«утримався» 1: М.Крилов.

Рішення прийнято.

 

4. Про формування Плану роботи Правління ІнАУ на 2017 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.1. Запропонувати членам Правління надати свої зауваження та пропозиції до Плану роботи ІнАУ на 2017 рік (в тому числі щодо відповідальності за напрями роботи) до 14.04.2017 р.

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до 18.04.2017 р. сформувати та надати на розгляд Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на 2017 рік на основі Основних напрямків діяльності на 2017 рік, затверджених 24-м з’їздом ІнАУ, з урахуванням зауважень та пропозицій членів Правління.

Голосували: одноголосно.

 

5. Про виконання доручень 24-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: Інформацію О.Федієнка про доручення Правлінню до 13 квітня 2017 року визначити від 1 до 3 кандидатур у Правління Ripe NCC; пропозицію Ю.Каргаполова щодо підтримки з боку ІнАУ кандидатури Т.Гейченка у якості кандидата від України до Правління RIPE NCC.

Ухвалили:

Доручити членам Правління ІнАУ Ю.Каргаполову та М.Тульєву запропонувати Т.Гейченку впродовж 1 робочого дня надати резюме та програму дій в разі обрання до Правління RIPE NCC.

Голосували: одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Щодо створення реєстру викраденого телекомунікаційного обладнання.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

6.1.1. Вважати доцільним створення на технічній базі ІнАУ реєстру викраденого телекомунікаційного обладнання та взаємодію по даному реєстру з національною поліцією та операторами телекомунікацій.

6.1.2. Доручити членам Правління Ю.Каргаполову, С.Леві та А.Пятнікову у 10-денний термін надати Адміністрації ІнАУ технічне завдання щодо даного реєстру.

6.1.3. Доручити Адміністрації ІнАУ реалізувати дане технічне завдання.

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Щодо проведення семінару «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет».

Слухали:  В.Куковського, Ю.Каргаполова.

Ухвалили: Взяти до відома інформацію про відтермінування проведення семінару з технічних причин.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський