Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 25.04.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 03 від 25.04.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (при розгляді питань 4-11, 13)

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-7, 8.2-12)

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 1-11)

А.Пятніков

О.Савчук

А.Соломаха

М.Тульєв* (при розгляді питань 4.3, 8)

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Гребенюк, керівник МНДЦ РНБО України (при розгляді питання 5)

О.Семенюк, заступник керівника МНДЦ РНБО України (при розгляді питання 5)

Ю.Каргаполов*, представник Дійсного члена ІнАУ ТОВ «Мобіком» (при розгляді питання 6)

В.Зубок, представник Дійсного члена ІнАУ ТОВ «Інформаційний центр Електронні вісті» (при розгляді питання 8)

С.Дудник, юрист ІнАУ (при розгляді питань 11, 13.2)

* – за допомогою засобів конференц-зв'язку

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості від 7 осіб до 10 осіб

від загального складу 10 осіб при розгляді всіх питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2019 р.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Щодо виконання доручень 26-го З’їзду ІнАУ.

5. Щодо взаємодії з МНДЦ РНБО України.

6. Щодо участі ІнАУ у підготовці і проведенні 10-го Форуму з управління Інтернетом  IGF-UA.

7. Щодо кроків з підтримки внесення змін до плану РЧР України, необхідних для повноцінного розгортання в Україні мереж на технології LoRaWAN.

8. Щодо доопрацювання Реєстру викраденого обладнання та пошкодженої інфраструктури телекомунікацій (Реєстру викрадень та пошкоджень).

9. Щодо офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів.

10. Щодо підтвердження позиції ІнАУ стосовно Указу Президента України №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

11. Щодо участі ІнАУ у якості третьої сторони у судовому розгляді за позовом члена ІнАУ ТОВ «Укртеле-сервіс» до КП «Київшляхміст».

12. Щодо спільної акції з ініціативою «Чисте небо» щодо протидії піратству і демпінгу.

13. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на 2019 р.

Заслухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління на 2019 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: Одноголосно

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Заслухали: О.Федієнка

Ухвалили:

2.1. Провести вибори Голови Правління ІнАУ та заступника Голови Правління відкритим голосуванням.

Голосували: Одноголосно

 

Заслухали: членів Правління з пропозицією кандидатури О.Федієнка на обрання Головою Правління ІнАУ

Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ О.Федієнка.

Голосували:

«за» 7: К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, А.Соломаха

«утримався» 1: О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

 

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Заслухали: членів Правління з пропозицією кандидатури А.Пятнікова на обрання Заступником Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ А.Пятнікова.

Голосували:

«за» 5: К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Федієнко

«утрималсь» 3: А.Пятніков, О.Савчук, А.Соломаха.

Рішення прийнято.

 

 

4. Щодо виконання доручень 26-го З’їзду ІнАУ.

Заслухали: В.Куковського, О.Федієнка.

Ухвалили:

4.1. Запропонувати членам Правління в десятиденний термін надати свої пропозиції щодо Плану роботи ІнАУ на 2019 рік на базі Основних напрямків діяльності на 2019 рік, затверджених 26-м з’їздом ІнАУ, щодо відповідальності за напрями роботи.

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до наступного засідання Правління сформувати та надати на розгляд Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на 2019 рік, з урахуванням пропозицій членів Правління.

Голосували: Одноголосно

 

4.3. За результатами рейтингового голосування визначити дві можливі дати проведення заходу (мітингу) біля будівлі Кабінету Міністрів України з вимогами виконання Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж": орієнтовно 23-24 травня 2019 р. або орієнтовно 26-27 вересня 2019 р.

Голосували:

«за» 6;

«проти» 1;

«утримались» 3.

Рішення прийнято.

 

4.4. Доручити М.Тульєву та В.Куковському створити Google-форму для реєстрації учасників мітингу з числа членів ІнАУ та інших представників операторів/провайдерів телекомунікацій для визначення кількості зацікавлених учасників на орієнтовні дати 23-24 травня та 26-27 вересня та за підсумком визначення оптимальної дати проведення заходу.

4.5. Доручити Адміністрації ІнАУ відповідно до підпункту 3 пункту "б" частини першої статті 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз’яснення Міністерства Юстиції України від 26.11.2009  №1823-0-1-09-18 забезпечити направлення до КМДА заяви про проведення мітингу не пізніш як за десять днів до намічуваної дати його проведення з зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, часу його початку і закінчення, передбачуваної кількість учасників, прізвищ, імен, по батькові уповноважених (організаторів), місця їх проживання і роботи (навчання).

4.6. Провести прес-конференцію щодо цілей мітингу за тиждень до дати його проведення.

Голосували: Одноголосно

 

 

5. Щодо взаємодії з МНДЦ РНБО України.

Заслухали: О.Федієнка, М.Гребенюка.

Ухвалили:

В рамках реформування правоохоронних органів актуалізувати питання співпраці ІнАУ з правоохоронними органами в сфері протидії кіберзлочинності з метою встановлення більш прозорих відносин між представниками правоохоронних органів та постачальниками послуг на ринку телекомунікацій, зокрема шляхом підписання «Меморандуму порозуміння про взаємодію у боротьбі з кіберзлочинністю та злочинами, пов'язаними з цифровими доказами».

Голосували: Одноголосно

 

 

6. Щодо участі ІнАУ у підготовці і проведенні 10-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Заслухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили:

6.1. Вважати доцільною участь ІнАУ в 10-му Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості організатора.

6.2. Запропонувати Оргкомітету IGF-UA розглянути можливість проведення 10-го IGF-UA 26 вересня – наступного дня після RIPE NCC Regional Meeting Kyiv.

6.3. Делегувати Ю.Каргаполова представником ІнАУ в Оргкомітеті IGF-UA.

6.4. Доручити В.Куковському взяти участь у роботі Європейського форуму з управління Інтернетом EuroDIG 18-21 червня 2019 у м.Гаазі.

Голосували: Одноголосно

 

 

7. Щодо кроків з підтримки внесення змін до плану РЧР України, необхідних для повноцінного розгортання в Україні мереж на технології LoRaWAN.

Заслухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Сприяти проведенню науково-дослідної роботи щодо визначення умов спільного використання смуги радіочастот 869,4-869,65 МГц системами рухомого зв’язку, пристроями короткого радіусу дії та IoT і направити листа до ДССЗЗІ з інформацією про те, що ІнАУ погоджується з проведенням цієї науково-дослідної роботи.

Голосували: Одноголосно.

 

 

8. Щодо доопрацювання Реєстру викраденого обладнання та пошкодженої інфраструктури телекомунікацій (Реєстру викрадень та пошкоджень).

Заслухали: О.Федієнка, В.Зубка.

Ухвалили:

8.1. Доручити Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій з залученням О.Савчука у термін 45 днів підготувати пропозиції щодо можливих кроків ІнАУ з вирішення проблеми пошкоджень ККЕ та неякісного обслуговування ККЕ з боку ПАТ «Укртелеком».

Голосували: Одноголосно

 

8.2. Вважати доцільним, з урахуванням пропозицій Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій, доповнення Реєстру викраденого телекомунікаційного обладнання інформацією про пошкодження інфраструктури телекомунікацій відповідно до переліку, встановленого Законом України «Про доступ..», і створення на основі Реєстру викраденого телекомунікаційного обладнання Реєстру викрадень та пошкоджень.

Голосували:

«за» 7: О.Глущенко, К.Жакун, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, А.Соломаха, О.Федієнко.

«утрималсь» 2: М.Коміссарук, О.Савчук.

Рішення прийнято.

 

 

9. Щодо офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів.

Заслухали: М.Тульєва

Ухвалили:

Доручити М.Тульєву та В.Куковському у 2-тижневий термін доопрацювати проект офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів з урахуванням наданих зауважень на надати проект на затвердження Правління.

Голосували: Одноголосно

 

 

10. Щодо позиції ІнАУ стосовно Указу Президента України №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Заслухали: О.Федієнка.

Проект рішення:

10.1. Звернутись до новообраного Президента України після його вступу на посаду з проханням скасування Указу Президента України №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" в частині заборони Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів.

Голосували:

«утрималсь» 2: К.Жакун, О.Федієнко

 «проти»: 7 О.Глущенко, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук, А.Соломаха.

Рішення не прийнято

 

Проект рішення:

10.2. Направити новообраному Президенту України після його вступу на посаду звернення, в якому наголосити, що питання обмеження доступу до інтернет-ресурсів має регулюватись виключно діючим законодавством, а не указами Президента.

Голосували:

«за» 2: А.Соломаха, О.Федієнко

«утрималсь» 7: О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук.

Рішення не прийнято

 

Ухвалили:

10.3. Відкласти розгляд даного питання для подальшого вивчення з урахуванням пропозицій і можливих ризиків.

Голосували:

«за» 8: О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Пятніков, О.Савчук., О.Федієнко

«утримався» 1: А.Соломаха

Рішення прийнято.

 

 

11. Щодо участі ІнАУ у якості третьої сторони у судовому розгляді за позовом члена ІнАУ ТОВ «Укртеле-сервіс» до КП «Київшляхміст».

Заслухали: В.Куковського.

Ухвалили:

11.1. Запропонувати ТОВ «Укртеле-сервіс» взяти на себе витрати, пов’язані з залученням адвоката, який зможе представляти ІнАУ як третю сторону у судовому розгляді за позовом ТОВ «Укртеле-сервіс» до КП «Київшляхміст».

11.2. В разі позитивної відповіді ТОВ «Укртеле-сервіс» на умови залучення ІнАУ у якості третьої сторони у судовому розгляді звернутись до членів ІнАУ, які вбачають порушення своїх законних прав у відповідних діях КП «Київшляхміст», з пропозицією направлення відповідного звернення до ІнАУ.

Голосували: Одноголосно

 

 

12. Щодо спільної акції з Ініціативою «Чисте небо» щодо протидії піратству і демпінгу.

Заслухали: В.Куковського.

Проект рішення:

Схвалити спільну акцію з Ініціативою «Чисте небо» щодо протидії піратству і демпінгу і рекомендувати членам ІнАУ використання флаєрів «Обережно – злодії» на основі договору оферти, який обумовлює розміщення цих флаєрів.

Голосували:

«за» 1: А.Соломаха,

«утримались» 4: К.Жакун, А.Пятніков, О.Савчук, О.Федієнко

«Проти» 2: М.Коміссарук, С.Лева

Рішення не прийнято.

 

13. Різне.

13.1. Щодо забезпечення проведення переговорів, нарад з представниками галузі.

Заслухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір відповідно до додатку 1, в рамках бюджету на 2019 р.

Голосували: Одноголосно.

 

 

13.2. Щодо реагування на листи ДССЗЗІ керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади відносно заборони державним органам укладати договори з доступу до Інтернету з операторами, у яких відсутня КСЗІ.

Заслухали: О.Федієнка, С.Леву.

Ухвалили:

13.2.1. Звернутись до КМУ та ДССЗЗІ з проханням про вжиття заходів, спрямованих на неухильне виконання ДССЗЗІ вимог законодавства України та відкликати листи, направлені у березні 2019 року до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо укладення договорів з доступу до мережі Інтернет з операторами (провайдерами) телекомунікацій, у яких наявні документи на підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації, як такі, що не ґрунтуються на вимогах законодавства України та порушують права та законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій.

13.2.2. Звернутись до голів обласних державних адміністрацій з інформацією про те, що направлені у березні 2019 року листи ДССЗЗІ до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо укладення договорів з доступу до мережі Інтернет з операторами (провайдерами) телекомунікацій, у яких наявні документи на підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації, не ґрунтуються на вимогах законодавства України та порушують права та законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій.

13.2.3. Звернутись до Голови Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку з проханням втрутитись у ситуацію з метою якнайшвидшого захисту законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій, порушених внаслідок направлення листів ДССЗЗІ до керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо укладення договорів з доступу до мережі Інтернет з операторами (провайдерами) телекомунікацій, у яких наявні документи на підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                        О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                 В.Куковський