Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 09.03.2023

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління ІнАУ № 3 від 09.03.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 9 осіб при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Формування позиції ІнАУ щодо змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів.

2. Делегування представників ІнАУ до Робочої групи з опрацювання змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів.

 

РІШЕННЯ

1.Формування позиції ІнАУ щодо змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

1.1. Зважаючи на те, що представники РНБО та Держспецзв'язку в ході наради 06.03.2023 за участі представників ІнАУ виказали зацікавленність у спільній роботі з ІнАУ задля напрацювання змін до «Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів» і відтермінували на період діяльності Робочої групи (до 21.02.2023) виконання Розпорядження НЦУ від 30.01.2023 №67/850 «Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів», вважати доцільною участь представників ІнАУ у цій Робочій групі.

Голосували:

За: 7 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук, А.Соломаха)

Проти: 1 (М.Тульєв).

Рішення прийнято.

 

1.2. Представникам ІнАУ у Робочій групі при опрацюванні змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів направити зусилля на досягнення таких основних цілей:

1) виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів;

2) унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів;

3) зниження ризиків позасудового блоковання сайтів, які не є фішинговими.

 

Голосували:

За: 7 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук, А.Соломаха)

Утримався: 1 (М.Тульєв).

Рішення прийнято.

 

2.Делегування представників ІнАУ до Робочої групи з опрацювання змін до Регламенту.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Делегувати до Робочої групи з опрацювання необхідних змін до Регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів М.Коміссарука, В.Куковського, І.Пєтухова, О.Савчука.

Голосували:

За: 7 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук, А.Соломаха)

Утримався: 1 (М.Тульєв).

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                           Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                        Володимир КУКОВСЬКИЙ