Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 02.03.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління ІнАУ № 03 від 02.03.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Гусєв

К.Жакун

Ю.Каргаполов (за допомогою засобів конференц-звязку)

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2 порядку денного)

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб при розгляді питання 3 порядку денного, 10 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.
  2. Щодо проведення конференції UA.NETWORK.
  3. Різне.

РІШЕННЯ

1. Щодо проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

1.1. Взяти за основу проект змін до Статуту ІнАУ щодо створення Ревізійної комісії ІнАУ та щодо заборони суміщення посад у Правлінні ІнАУ та адміністрації ІнАУ і дочірніх підприємствах Асоціації, а також проект Положення про Ревізійну комісію ІнАУ.
Створити робочу групу у складі Д.Береговий, О.Гусєв, С.Дудник, М.Крилов, В.Куковський, А.Марчук для доопрацювання проекту змін до Статуту ІнАУ щодо створення Ревізійної комісії ІнАУ та щодо заборони суміщення посад у Правлінні ІнАУ та адміністрації ІнАУ і дочірніх підприємствах Асоціації, а також проекту Положення про Ревізійну комісію ІнАУ. Доручити робочій групі протягом тижня надати проект нової редакції Статуту ІнАУ та проект Положення про Ревізійну комісію ІнАУ на розгляд Правлінню ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

1.2. Рекомендувати Голові Правління оголосити проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 07.04.2017 р з наступним порядком денним:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2016 році.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2016 році.

4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2016 рік.

5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2017 рік.

6. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016 рік.

7. Щодо прийняття Статуту ІнАУ у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію;

8. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2017 рік.

9. Вибори членів Правління ІнАУ на 2017 рік.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо проведення конференції UA.NETWORK.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

2.1. Вважати доцільним проведення конференції UA.NETWORK (Дні електронних комуніка- цій) в м.Одесі 15-18 червня 2017, організатори ІнАУ та АППК, з запрошенням до партнерства вітчизняних та іноземних об’єднань підприємств у сфері електронних комунікацій.

2.2. Взяти участь у організації конференції в частині формування програми конференції, запрошення представників державних органів, вітчизняних та іноземних об’єднань підприємств у сфері електронних комунікацій, інформування членів ІнАУ та інформаційної підтримки.

2.3. Делегувати до складу Програмного комітету конференції К.Жакуна, О.Федієнка, М.Стариченко, В.Куковського. Доручити Програмному комітету надати програму конференції на затвердження Правління.

2.4. Виділити організаційний внесок у розмірі 10 тис грн з маркетингового бюджету ІнАУ по статті «Проведення круглих столів, конференцій» на рахунок підприємства, яке здійснює організацію конференції UA.NETWORK.

Голосували: одноголосно.

 

3. Різне.

3.1.Щодо оскарження протоколу установчих зборів та відповідного рішення Київської обласної державної адміністрації про затвердження складу громадської ради.

Слухали: А.Федієнка.

Ухвалили: 

Вважати доцільним оскарження у судовому порядку протоколу установчих зборів та відповідного рішення Київської обласної державної адміністрації про затвердження складу громадської ради через наявність підстави вважати, що засідання установчих зборів Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації відбулось з недотримання пункту 8 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Доручити адміністрації ІнАУ виконати необхідну роботу з даного питання.

Голосували: одноголосно.

 

3.2. Щодо участі у роботі громадської ради при КМДА.

Слухали: А.Федієнка.

Ухвалили: 

Делегувати представника ІнАУ Федієнка Олександра Павловича – Голову Правління Інтернет Асоціації України, як кандидата на членство в Громадській раді при Київській міській державній адміністрації, для участі в роботі Ініціативної групи, а також в Установчих зборах з формування нового складу  Громадської ради при КМДА,.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський