Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 29.03.2022

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 2 від 29.03.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук

С.Лева

А.Соломаха

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у

складі 7 осіб при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління

вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення поточної ситуації і пов’язаних з нею активностей ІнАУ.

РІШЕННЯ

Обговорення поточної ситуації і пов’язані з нею активності ІнАУ.

Слухали: О.Савчука, В.Куковського, М.Козака, К.Жакуна.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                           О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                В.Куковський