Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 27.02.2020

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 2 від 27.02.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

С.Лева

В.Мазур (при розгляді питань 2-4)

А.Соломаха (при розгляді питань 1-4.2)

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 6 осіб від

загального складу 9 осіб при розгляді питань 2, 3; 4.1-4.2,
5 осіб при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо підготовки чергових 27-х Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

2. Щодо пропозицій ІнАУ до проекту Закону про електронні комунікації №3014 від 05.02.2020.

3. Про підготовку до конференції ДЕК-2020.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо підготовки чергових 27-х Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Рекомендувати Голові Правління на виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ оголосити проведення чергових 27 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 17.04.2020 р. з наступним порядком денним:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2019 році.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2019 році.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії ІнАУ за 2019 рік.

5. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2019 рік.

6. Доповідь Виконавчого директора ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2020 рік.

7. Звіт по виконанню бюджету ДП «УКРМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП «УКРМОТ» за 2019 рік.

8. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2020 рік.

9. Обрання складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2020 рік.

10. Вибори членів Правління ІнАУ на 2020 рік.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо пропозицій ІнАУ до проекту Закону про електронні комунікації №3014 від 05.02.2020.

Слухали: А.Пятнікова

Ухвалили:

2.1. Схвалити пропозиції щодо законопроекту про електронні комунікації №3014 від 05.02.2020 і направити їх до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації.

2.2. Заохотити О.Баранова відповідно до Додатку.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Про підготовку до конференції ДЕК-2020.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

3.1. Схвалити проект програми конференції ДЕК-2020.

3.2. Вважати доцільною участь у конференції ДЕК-2020 від ІнАУ членів Правління А.Пятнікова, А.Соломахи, К.Жакуна, М.Тульєва, О.Глущенка. Запросити до участі в ДЕК-2020 представника Офісу ефективного регулювання (BRDO), Міненерго, асоціацій сфери ЖКГ.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Питання оподаткування ФОП у сфері телекому.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома. Направити запит до Держстату щодо надання інформації про те, до якого виду діяльності за КВЕД-2010 можна віднести певний вид телекомунікаційних послуг з Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, та чи належить така телекомунікаційна послуга до виду діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового Кодексу України.

Голосували: Одноголосно.

 

 

4.2. Питання можливості приєднання струмоприймачів власників телеком-мереж на безобліковій основі (звернення ТОВ «Мега Лінк»).

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Направити листа до НКРЕКП з копією до Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації та Міністерства цифрової трансформації з пропозицією про внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018, щодо відновлення можливості приєднання струмоприймачів власників телеком-мереж на безобліковій основі, з урахуванням вимог у сфері діджиталізації, та з пропозицією співпраці у сфері забезпечення дистанційного збору інформації з приладів обліку електроенергії.

Голосували: Одноголосно.

 

4.3. Щодо надання довідки про впровадження результатів дисертаційної роботи Процикевича А.І.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Надати довідку про впровадження результатів дисертаційної роботи Процикевича А.І.

Голосували: Одноголосно.

 

4.4. Щодо зауважень до законопроекту про Службу безпеки України (№ 3080 від 18.02.2020).

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Схвалити зауваження до законопроекту про Службу безпеки України (№ 3080 від 18.02.2020) і направити листа до відповідних профільних парламентських комітетів.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                       А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                            В.Куковський