Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №2 від 06.03.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 02 від 06.03.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

М.Крилов

А.Марчук (при розгляді питань 2-4 порядку денного)

С.Лева

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(7 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питання 1; 
8 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ.
  2. Щодо чергових 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.
  3. Про підготовку ініціативи і реалізації Днів Українського Інтернету 2018.
  4. Щодо проведення конференції ДЕК-2018.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету ІнАУ про те, що надхоження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2017 р відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 24 З’їздом ІнАУ на 2017 рік.

1.2. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2017 р відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Рекомендувати 25 З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів Асоціації та ДП «УкрМОТ» за 2017 рік.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо проведення чергових 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Рекомендувати Голові Правління на виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ оголосити проведення чергових 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 20.04.2018 р з наступним порядком денним:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2017 році.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2017 році.

4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2017 рік.

5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2018 рік.

6. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2017 рік.

7. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2018 рік.

8. Обрання складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2018 рік.

9. Вибори членів Правління ІнАУ на 2018 рік.

Голосували: одноголосно.

 

3. Про підготовку ініціативи і реалізації Днів Українського Інтернету 2018.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

3.1. Взяти до відома інформацію щодо проведення Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA в рамках Днів Українського Інтернету 2018.

3.2. Доручити Ю.Каргаполову як представнику ІнАУ в Оргкомітеті IGF-UA запропонувати Оргкомітету IGF-UA формат проведення у 2018 році Днів українського Інтернету в період 5-7 вересня 2018 року, в ході яких може бути проведений IGF-UA, молодіжний IGF-UA, а також конференція (виставка), яка розкриває потенціал ринку.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо проведення конференції ДЕК-2018.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

4.1. Схвалити участь ІнАУ у проведенні конференції ДЕК-2018разом з Асоціацією правовласників та постачальників контенту і Латвійською асоціацією електронних комунікацій з 31 травня по 3 червня 2018 року на базі готельного комплексу «Джинтама-Бриз» (с. Глібівка Вишгородського району Київської області).

4.2. Делегувати до складу Програмного комітету конференції ДЕК-2018 О.Федієнка, К.Жакуна, В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні  

Голова Правління ІнАУ                                                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                       В.Куковський