Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №15 від 24.12.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 15 від 24.12.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець (при розгляді питань 1, 2, 4).

 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

С.Бойко  (при розгляді питання 1)

Є.Журило (при розгляді питання 3)

Б.Борисов (при розгляді питань 5,6)

В.Дяченко (при розгляді питань 1,2,3,4,5,6).

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань 1, 2, 4; 7 осіб при розгляді питань 3, 5, 6, 7 від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Щодо дій на підтримку визнання протиправним та скасування рішень Київради від 14.07.2011 №378 / 5765 "Про питання впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері зв'язку та інформаційних технологій" та від 14.05.2015 №4641328 в частині надання повноважень КП «Київжитлоспецексплуатація» укладати договори на розміщення суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання в будинках та інфраструктурних об'єктах житлового фонду, переданого до сфери управління районних у місті Києві держадміністрацій.

2.   Щодо нової форми заявки на вступ до ІнАУ з урахуванням змін законодавства та про необхідні зміни до Положення про сплату членських внесків членами ІнАУ.

3.   Щодо процедури проведення електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування членів ІнАУ.

4.   По питанню доручення 20-го З’їзду ІнАУ в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль.

5.   Актуальні питання щодо Статуту ДП «УкрМОТ».

6.   Щодо тарифів мережі UA-IX при нових підключеннях та при зміні порту підключення.

7.   Різне.

 

РІШЕННЯ

1.  Щодо дій на підтримку визнання протиправним та скасування рішень Київради від 14.07.2011 №378 / 5765 «Про питання впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері зв'язку та інформаційних технологій» та від 14.05.2015 №4641328 в частині надання повноважень КП «Київжитлоспецексплуатація» укладати договори на розміщення суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання в будинках та інфраструктурних об'єктах житлового фонду, переданого до сфери управління районних у місті Києві держадміністрацій.

Слухали: О.Федієнка, С.Бойка

Ухвалили:

1.1. Підтримати програму судового захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій. Доручити Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій опрацювати проект програми до наступного засідання Правління.

1.2. Оголосити проект щодо захисту інтересів членів ІнАУ у м. Києві в сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій  і запропонувати зацікавленим членам ІнАУ сплатити цільові внески для його підтримки.

1.3. По мірі виникнення ініціативних груп з проблемних питань доступу до інфраструктури телекомунікацій запропонувати цим ініціативним групам направляти пропозиції Голові Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

1.4. Доручити Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій надати Правлінню пропозиції щодо заходів протидії корупції у сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

 

 

2.  Щодо нової форми заявки на вступ до ІнАУ з урахуванням змін законодавства та про необхідні зміни до Положення про сплату членських внесків членами ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, В.Дяченко.

Ухвалили:

2.1. Взяти за основу проект Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

2.2. До 18.01.2015 висказати зауваження до проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ. Адміністрації ІнАУ доопрацювати проект з урахуванням наданих зауважень та надати документ на затвердження до наступного засідання Правління ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

 

 

3.  Щодо процедури проведення електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування членів ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, Є.Журила, В.Дяченко.

Ухвалили:

3.1. Схвалити технічне завдання для розробки процедури електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування членів ІнАУ. 

3.2. Взяти до відома, з урахуванням отриманої юридичної консультації, що впровадження процедури проведення електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування членів ІнАУ не потребує змін до Статуту ІнАУ.

3.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та члену Правління Д.Вереничу до наступного засідання Правління провести тестування системи електронного автоматизованого підрахунку голосів на відповідність схваленому технічному завданню.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

4.  По питанню доручення 20-го Зї’зду в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль.

Слухали: А.Нагорнюка

Рішення:

З огляду на розгляд даного питання на 21-му З’їзді ІнАУ та відсутністю підтримки 21-м З’їздом ІнАУ відповідних змін до Статуту ІнАУ вважати недоцільним внесення в порядок денний 22-го З’їзду ІнАУ питання про внесення змін до Статуту ІнАУ щодо обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль.

Голосували: 

«за»: 4 (О.Гусєв, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«проти»: 2 (Д.Веренич, С.Одинець).

«утримались»: 2 (К.Жакун, М.Коміссарук)

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

Доручити члену Правління С.Одинцю на виконання рішень 20-го З'їзду ІнАУ до наступного засідання Правління підготувати пропозиції змін до Статуту ІнАУ у зв’язку з рішеннями 20-го З’їзду ІнАУ щодо обмежень роботи у складі Правління ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, С.Одинець, О.Федієнко).

«проти»: 2 (О.Гусєв, А.Нагорнюк).

Рішення прийнято.

 

 

5.  Актуальні питання щодо Статуту ДП «УкрМОТ».

Слухали: Б.Борисова, В.Дяченко.

Ухвалили:

5.1. Створити робочу групу у складі В.Близнючено, Б.Борисов, Д.Веренич, В.Дяченко для підготовки до наступного засідання Правління проекту змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

5.2. Призначити головою робочої групи В.Дяченко

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

6.  Щодо тарифів мережі UA-IX при нових підключеннях та при зміні порту підключення.

Слухали: Б.Борисова

Ухвалили:

Внести зміни до тарифів на послуги мережі UA-IX з 01.01.2016 р. щодо скасування плати за підключення до мережі UA-IX та плати за переключення при зміні швидкості порту. Скоротити тестовий  період до 2 тижнів. В нових договорах перейти на авансову форму

оплати, а також передбачити призупинку обслуговування до моменту погашення заборгованості при затримці оплати більше ніж 15 числа місяця обслуговування .

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

7.  Різне.

7.1. Про використання резервного фонду Правління для покриття затрат на проведення 21-го З’зду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

 

7.2. Про преміювання працівників ІнАУ та ДП УкрМОТ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

7.2.1. За результатами роботи у 2015 році преміювати Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського у розмірі 100% від щомісячного нарахування з використанням резервного фонду Правління.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.2. За результатами роботи у 2015 році преміювати Бухгалтера ІнАУ Н.Гаращенко у розмірі 100% від щомісячного нарахування з використанням резервного фонду Правління.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.3. За результатами роботи у 2015 році преміювати Секретаря ІнАУ В.Савич у розмірі 150% від щомісячного нарахування з використанням резервного фонду Правління.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.4. За результатами роботи у 2015 році преміювати Юриста ІнАУ В.Дяченко у розмірі 100% від щомісячного нарахування з використанням резервного фонду Правління.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.5. За результатами роботи у 2015 році преміювати Прес-секретаря ІнАУ М.Пригорницьку у розмірі 100% від щомісячного нарахування з використанням резервного фонду Правління.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Рішення:

7.2.6. За результатами роботи у 2015 році преміювати директора ДП «УкрМОТ» Б.Борисова у розмірі 100% від щомісячного нарахування (пропорційно відпрацьованому періоду) з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ»:

Голосували: 

«за»: 2 (Д.Веренич, О.Федієнко).

«проти»: 1 (М.Коміссарук)

Утримались»: 4 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк)

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

7.2.7. Розглянути питання про преміювання Директора ДП «УкрМОТ» Б.Борисова після оголошення звіту Комісії з питань порушень при проведенні конференції TU-2015.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк).

«утримались»: 2 (Д.Веренич, О.Федієнко)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

7.2.8. За результатами роботи у 2015 році преміювати Бухгалтера ДП «УкрМОТ» Н.Гаращенко у розмірі 100% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

 «за»: 5 (Д.Веренич, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримались»: 2 (О.Гусєв, К.Жакун).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

7.2.9. За результатами роботи у 2015 році преміювати Секретаря ДП «УкрМОТ» В.Савич у розмірі 150% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.10. За результатами роботи у 2015 році преміювати Юриста ДП «УкрМОТ» В.Дяченко у розмірі 100% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Рішення:

7.2.11. За результатами роботи у 2015 році преміювати Менеджера з адміністративних питань ДП «УкрМОТ» М.Пригорницьку у розмірі 100% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

 «за» - 0.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

7.2.12. Розглянути питання про преміювання Менеджера з адміністративних питань ДП «УкрМОТ» М.Пригорницької після оголошення звіту Комісії з питань порушень при проведенні конференції TU-2015.

Голосували: 

«за»: 6 (О.Гусєв, Д.Веренич, К.Жакун, , В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«проти»: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

7.2.13. За результатами роботи у 2015 році преміювати Технічного адміністратора ДП «УкрМОТ» С.Першина у розмірі 100% від щомісячного нарахування по посаді Технічного адміністратора з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.14. За результатами роботи у 2015 році преміювати Технічного адміністратора ДП «УкрМОТ» П.Гульчука у розмірі 100% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

Ухвалили:

7.2.15. За результатами роботи у 2015 році преміювати Експерта ринку телекомунікацій ДП «УкрМОТ» О.Баранова у розмірі 100% від щомісячного нарахування (пропорційно відпрацьованому періоду) з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Ухвалили:

7.2.16. За результатами роботи у 2015 році преміювати Прибиральницю ДП «УкрМОТ» Л.Крайнюк у розмірі 100% від щомісячного нарахування з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.3. Щодо відтермінування рішення Правління від 26.11.2015 р. щодо Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Зняти з розгляду дане питання у зв’язку з його винесенням на голосування у розсилку Правління.

Голосували:

«за»: 5 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримались»: 2 (О.Гусєв, М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

7.4. Щодо розвитку проекту «Скарга».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Відповідно до рішення Правління від 26.11.2015 р. щодо конкурсу з відбору виконавця перезапуску проекту «Скарга» рекомендувати проекту «Права людини та Інтернет» Європейського союзу та Ради Європи укласти договір на перезапуск проекту «Скарга» з ФОП С. Кравцов (ТМ Evengreen).

  Голосували:

«за»: 6 (О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримались»: 1 (Д.Веренич).

Рішення прийнято.

 

7.5. Щодо участі представника ІнАУ у конференції "Перспективи розвитку IT бізнесу потреби ринку позиція держави" (Львів, орієнтовно 11.02.2015)

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Вважати доцільною участь у конференції "Перспективи розвитку IT бізнесу потреби ринку позиція держави" представника ІнАУ Т.Попової.

Голосували:

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримались»: 1 (О.Гусєв).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський