Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №13 від 29.12.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 13 від 29.12.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Глущенко

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2 порядку денного)

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Данченко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку (при розгляді питання 5.1)

М.Половинка, Директор з розвитку ДП «УкрМОТ» (при розгляді питань 1, 2)

Д.Сизов, Голова Бюджетного Комітету ІнАУ (при розгляді питань 1, 2)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 1, 2 порядку денного, 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Щодо плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

 2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

 3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова.

 4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.

 5. Різне.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Щодо плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

Слухали: М.Половинку.

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома пропозиції Робочої групи з питань стратегії розвитку UA-IX щодо плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

1.2. Перенести розгляд питання затвердження плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік на наступне засідання Правління. Включити питання затвердження бюджету ДП «УкрМОТ» на 2017 рік до питання затвердження плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік як його невід’ємної частини.

 • одноголосно.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Д.Сізова, В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2017 рік (додаток 1) та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2017 рік.

2.2. Внести зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ» відповідно до додатку 2.

2.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ та директору ДП «УкрМОТ» забезпечити відкриття рахунків ІнАУ та ДП «УкрМОТ» в «Ощадбанку» (Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»).

 • одноголосно.

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова.

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили: 

3.1. Схвалити проект «Стратегії з протидії Інтернет-цензурі в Україні» (додаток 3).

3.2. Схвалити  проект «Офіційної позиції ІнАУ з Інтернет-цензури» (додаток 4).

3.3. Доручити М.Тульєву до наступного засідання Правління підготувати пропозиції змін до складу Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова.

 • одноголосно.

4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: 

4.1. Вважати доцільним проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ у першій декаді квітня 2017 р.

4.2. Доручити адміністрації ІнАУ до наступного засідання Правління надати пропозиції щодо дати та місця проведення Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ, а також щодо необхідних коректив витрат по статті «Проведення З’їзду ІнАУ» проекту бюджету ІнАУ на 2017 рік.

 • одноголосно.

5. Різне.

5.1. Щодо законопроекту «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих ініціатив в сфері телекомунікацій.

Слухали: О.Данченка, членів Правління

Ухвалили: 

5.1.1. Звернутись до Верховної Ради України щодо підтримки і необхідності якнайшвидшого прийняття законопроекту «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

5.1.2. Доручити Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій опрацювати пропозиції щодо методик, які мають бути розроблені та затверджені відповідно до Закону «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

5.1.3. Звернутись до Голови Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку з проханням про підтримку пропозицій ІнАУ щодо ефективного використання діапазону у смугах радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц.

5.1.4. Звернутись до членів ІнАУ та Учасників ДП «УкрМОТ» з пропозицією про сприяння у направленні заяв-звернень та скарг громадян-абонентів програмної послуги до органів державної влади, посадових і службових осіб цих органів, Народних депутатів України у зв’язку з впровадженням керівництвом найбільших медіагруп з 01.01.2017 плати за ретрансляцію ефірних телеканалів в мережах провайдерів програмної послуги.

Голосували: одноголосно.

5.2. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УкрМОТ» за підсумками роботи у 2016 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: 

За результатами роботи у 2016 році преміювати співробітників ІнАУ і ДП «УкрМОТ» у розмірі одного щомісячного нарахування пропорційно відпрацьованому у 2016 р періоду.

 • одноголосно.

5.3. Щодо пропозиції партнерства від «TU-Bukovel 2017».

 • : О.Федієнка

У зв’язку проведенням уже запланованих на лютий-квітень заходів ІнАУ (конференції ТIM Broadband 2017 при партнерстві ІнАУ, а також З’їзду ІнАУ) не підтримувати пропозицію щодо партнерства «TU-Bukovel 2017» через вказані організаційні та адміністративні обмеження.

 • одноголосно.

5.4. Щодо делегування представників ІнАУ до громадських рад при органах виконавчої влади.

 • : В.Куковського

5.3.1. Делегувати О.Федієнка як кандидата від ІнАУ для включення до складу Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.

5.3.2. Делегувати Ю.Каргаполова як кандидата від ІнАУ для включення до складу Громадської ради при АМКУ.

5.3.3. Делегувати О.Федієнка як кандидата від ІнАУ для включення до складу Громадської ради при ДССЗЗІ.

5.3.4. Делегувати О.Глущенка як кандидата від ІнАУ для включення до складу Громадської ради при Держтелерадіо України.

 • одноголосно.

5.5. Щодо проведення аудиту ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ до наступного засідання Правління надати на розгляд Правління пропозиції щодо кандидатур аудиторських компаній і проектів договорів на проведення аудиту ДП «УкрМОТ» за підсумками 2016 р.

 • одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                                     В.Куковський

 

Прикріплені файли
Долучення Size
dodatok_3.docx 17.2 КБ
dodatok_4.docx 15.96 КБ