Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №12 від 24.09.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 12 від 24.09.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 3-5)

А.Нагорнюк

Т.Попова (при розгляді питань 1- 4, 5.1- 5.3)

В.Середа

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов (при розгляді питань 1-4)

В.Дяченко (при розгляді питання 5.2)

М.Пригорницька (при розгляді питання 5.4)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (7 осіб при розгляді питань 1, 3-4, 5.1-5.3,
6 осіб при розгляді решти питань) від загального складу 10 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Питання проведення 6-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

2. Щодо підготовки правил етики на ринку спільного підвісу.

3. Щодо участі представників ІнАУ/UA-IX у конференціях УКОЗ-2015 та ENOG-10.

4. Щодо заохочення співробітників ІнАУ/UA-IX за підсумками Конференції TU-2015.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Питання проведення 6-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо підготовки та програми 6-го IGF-UA.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

2. Щодо підготовки правил етики на ринку спільного підвісу.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Доручити Комітету у 10-денний термін сформувати консолідовану позицію та надати Правлінню на затвердження тези до правил етики на ринку спільного підвісу.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

3. Щодо участі представників ІнАУ/UA-IX у конференціях УКОЗ-2015 та ENOG-10.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

3.1. Вважати доцільною участь у конференції ENOG-10 з доповіддю Директора ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

3.2. Вважати доцільною участь у  конференції УКОЗ-2015 з доповіддю юриста ІнАУ/ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

 3.3. Вважати доцільною участь у  конференції УКОЗ-2015 члена Правління ІнАУ Голови Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій А.Нагорнюка з доповіддю з оплатою участі у конференції за рахунок бюджету ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«проти»: 1 (Т.Попова).

«утримався»: 1 (В.Середа).

Рішення прийнято

Особлива думка Т.Попової: Я вважаю, що ІнАУ не повинна сплачувати за членів Правління їх участь в конференціях . Нас вибирали працювати за суспільних засадах, і бюджет не передбачає подібне фінансування. Це прецедент, до цього часу такого ні разу не було.

 

3.4. Вважати доцільною участь у  конференції УКОЗ-2015 з доповіддю Директора ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

3.5. Направити М.Пригорницьку для участі у конференції УКОЗ-2015 з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«проти»: 1 (В.Середа).

«утрималась»: 1 (Т.Попова).

Рішення прийнято

 

4. Щодо заохочення співробітників ІнАУ/UA-IX за підсумками Конференції TU-2015.

Слухали: О.Федієнка

Рішення:

Вважати доцільним заохотити  М.Пригорницьку за ініціативу при організації проведення Конференції TU-2015 грошовою премією у розмірі 50% від посадового окладу менеджера з адміністративної діяльності ДП «УкрМОТ». Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: 2 (О.Гусєв, В.Коміссарук).

«утримались»: 5 (К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

Рішення не прийнято

 

Ухвалили:

Вважати доцільним заохотити  М.Пригорницьку за ініціативу при організації проведення Конференції TU-2015 грошовою премією у розмірі 100% від посадового окладу менеджера з адміністративної діяльності ДП «УкрМОТ». Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: 5 (К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

«утримались»: 2 (О.Гусєв, В.Коміссарук).

Рішення прийнято

 

 

5. Різне.

5.1. Щодо ситуації, яка склалась в ІТ-секторі у зв’язку з обшуками компаній і вилученням обладнання у компаніях ІКТ.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій та Виконавчому директору ІнАУ у 3-денний термін підготувати текст відкритої заяви щодо ситуації, яка склалась в ІТ-секторі у зв’язку з обшуками компаній і вилученням обладнання у компаніях ІКТ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

5.2. Щодо прийому нових членів ІнАУ

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Доручити юристу ІнАУ у термін 5 робочих днів розробити проект Положення про проведення опитування Дійсних членів ІнАУ на надати документ на розгляд Правління.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

5.3. Щодо заробіної платы В.Дяченко

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Призначити В.Дяченко надбавку до кінця 2015 р в розмірі 2500 грн (до видачі) і внести відповідні зміни в бюджет ДП «УкрМОТ» на 2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).

 

5.4. Щодо інформації по конференції ТУ-2015

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Доручити адміністрації та персоналу ІнАУ та ДП «УкрМОТ» надати членам Правління А.Нагорнюку та/або М.Комісаруку всю інформацію, копії документів та пояснень в т.ч. письмових, пов’язаних з конференцією ТУ 2015.

Голосували: 

«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський