Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №12 від 20.12.2018

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 12 від 20.12.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

А.Нагорнюк

С.Дудник (при розгляді питання 5.2-5.4 порядку денного).

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб від загального складу 10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень засідання Ревізійної комісії від 17.12.2018.

2. Щодо проекту протидії DDOS-атакам для UA-IX.

3. Щодо Ради з безпеки телекомунікаційних мереж під час ведення воєнного стану.

4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень засідання Ревізійної комісії від 17.12.2018.

Слухали: А.Нагорнюка, В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2019 рік з урахуванням зауваження щодо додавання статті витрат «Зустрічі без краваток» та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2019 рік.

1.2. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 1 квартал 2019 року. Питання затвердження проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2019 рік розглянути разом зі звітом про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 рік.

1.3. Доручити В.Куковському укласти договір на проведення аудиту ДП «УкрМОТ» за підсумками 2018 р. з аудиторською компанією ТОВ «Київаудит».

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо проекту протидії DDOS-атакам для UA-IX.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

2.1. Вважати доцільним залучення до партнерства з ДП «УкрМОТ» компанію ТОВ «Датасфера» з метою надання Учасникам мережі UA-IX послуг протидії DDOS-атакам.

2.2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» та М.Тульєву підготувати для затвердження Правлінням проект рішення щодо тестування цього сервісу впродовж 1 кварталу з моменту підключення.

2.3. Доручити технічним адміністраторам ДП «УкрМОТ» розробити та впровадити в мережі UA-IX механізм blackhole community з метою протидії DDOS-атакам.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо Ради з безпеки телекомунікаційних мереж під час ведення воєнного стану.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

3.1. Вважати доцільним створення при ІнАУ Ради з безпеки телекомунікаційних мереж під час ведення надзвичайного та воєнного стану.

3.2. Доручити О.Федієнку, М.Тульєву та Ю.Каргаполову надати на затвердження Правління пропозиції щодо створення Ради з безпеки телекомунікаційних мереж під час ведення надзвичайного та воєнного стану.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Провести чергові 26 Загальні збори (З’їзд) ІнАУ 19 квітня 2019 р. в конференц-залі «Асамблея» готелю «Україна» (вул. Інститутська 4).

Голосували: одноголосно.

 

5. Різне. 

5.1. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УкрМОТ» за підсумками роботи у 2018 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1.1. За результатами роботи у 2018 році та відповідно до рішення 25-го З’їзду ІнАУ (п. 5 протоколу 25 З’їзду ІнАУ від 20.04.2018) доручити Виконавчому директору ІнАУ преміювати працівників ІнАУ у розмірі, що не перевищує місячний оклад, пропорційно відпрацьованому у 2018 р. періоду.

5.1.2. За результатами роботи у 2018 році доручити в.о. директора ДП «УкрМОТ» преміювати працівників ДП «УкрМОТ» у розмірі, що не перевищує місячний оклад, пропорційно відпрацьованому у 2018 р періоду, з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Щодо ситуації, яка склалась при взаємодії операторів телекомунікацій з АТ «Одесаобленерго».

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Направити листа до ВС Енерджі Інтернейшнл Україна (керуючої компанії АТ «Одесаобленерго») з копією на РНБО з інформацією про звернення до ІнАУ 18 операторів телекомунікацій, які стурбовані ситуацією, яка склалась при взаємодії операторів телекомунікацій з АТ «Одесаобленерго» через невизначеність питань дозволу на використання електричних опор ПЛ-10кВ, приналежності траверс та технічної можливості доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики, що створює передумови для можливого відключення структурними підрозділами АТ «Одесаобленерго» телекомунікаційних мереж, розміщених на електричних опорах ПЛ-10кВ, в умовах воєнного стану, та з проханням запобігти таким відключенням.

Голосували: одноголосно.

 

5.3. Щодо Листа від КП «Київавтошляхміст» 20.12.2018 про розгляд звернення щодо дотримання законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів ККЕ.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Направити листа до Голови Київської міської державної адміністрації з копією на НКРЗІ з інформацією про те, що КП «Київавтошляхміст» в листі від 20.12.2018 повідомляє про надання підприємством послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів без наявності відповідної ліцензії, та проханням здійснити відповідні дії щодо припинення порушення законодавства з боку КП «Київавтошляхміст».

Голосували: одноголосно.

 

5.4. Щодо Листа від КП «Київсвітло» 19.12.2018 щодо надання інформації про дотримання законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування технічних засобів телекомунікацій.

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома і надати відповідну інформацію членам ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                         В.Куковський