Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 30.11.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 30.11.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

К.Жакун

Ю.Каргаполов (при розгляді питань 1,2,3 порядку денного)

М.Коміссарук

М.Крилов

А.Марчук

А.Пятніков

С.Лева

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Арутюнян

О.Туровський (при розгляді питання 1 порядку денного)

І.Хлюпін

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління  (9 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 1,2,3,
8 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».
 2. Щодо захисту економічної конкуренції в сфері телекомунікаційних послуг.
 3. Щодо підтримки змін до Плану використання РЧР України для запобігання завадам роботі обладнання Wi-Fi.
 4. Щодо реагування на лист ТОВ «Лоад.Мі» стосовно рекомендації провайдеру з боку СБУ забезпечити обмеження доступу абонентів до ряду інформаційних ресурсів, визнаних СБУ такими, що мають деструктивний характер.
 5. Щодо пропозицій по вдосконаленню деяких процедур при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
 6. Щодо звернення про надання комплектів робочих станцій для ГУЗІС ГШ ЗСУ.

РІШЕННЯ

1.    Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Федієнка, В.Куковського.

Ухвалили: 

 1. Взяти до відома ситуацію з портами та GGC.
 2. Вважати доцільним встановлення точки включення UA-IX мінімум в 2-х датацентрах.

Голосували:

За 5: Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв, О.Федієнко.

Рішення прийнято

 

Розглянули: 

 1. Вважати доцільним встановлення точки включення UA-IX мінімум в 1-му датацентрі.

Голосували:

За 4: К.Жакун, А.Марчук, С.Лева, А.Пятніков.

Рішення не прийнято

 1. Вважати доцільним встановлення точки включення UA-IX мінімум в 3-х датацентрах.

Голосували:

За 2: Ю.Каргаполов, М.Коміссарук.

Рішення не прийнято

 

Ухвалили: 

 1. Доручити адміністрації ДП УкрМОТ в тижневий термін опрацювати пропозицію з партнерської програми взаємодії з датацентрами на надати її на погодження Правління. Запропонувати А.Пятнікову та М.Коміссаруку надавати консультаційну підтримку в розробці партнерської програми.

Голосували:

За 7: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, А.Марчук, С.Лева, М.Тульєв.

Утримався 1:  О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

 

2. Щодо захисту економічної конкуренції в сфері телекомунікаційних послуг.

Слухали: О.Арутюняна.

Ухвалили: 

Взяти до відома інформацію щодо створення Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції. Запропонувати О.Арутюняну та В.Куковському у термін до наступного засідання Правління підготувати проект Положення про Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо підтримки змін до Плану використання РЧР України для запобігання завадам роботі обладнання Wi-Fi.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Направити листа до НКРЗІ щодо підтримки змін до Плану використання РЧР України, які передбачають удосконалення умов ліцензування смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц з метою забезпечення ефективного використання РЧР в умовах запровадження LTE-технології в суміжних діапазонах.

Голосували: одноголосно 

 

4. Щодо реагування на лист ТОВ «Лоад.Мі» стосовно рекомендації провайдеру з боку СБУ забезпечити обмеження доступу абонентів до ряду інформаційних ресурсів, визнаних СБУ такими, що мають деструктивний характер.

Слухали: М.Тульєва.

Проект рішення: 

В плані реагування на факти, викладені в листі ТОВ «Лоад.Мі» стосовно рекомендації провайдеру з боку Головного управління СБУ у м. Києві та Київській обл. забезпечити обмеження доступу абонентів до ряду інформаційних ресурсів, визнаних СБУ такими, що мають деструктивний характер,

направити листа до Голови СБУ з копією в Генеральну прокуратуру з тезами:

 • ІнАУ виступає за необхідність протидії незаконним діям в інформаційному просторі, виключно на законних підставах;
 • Органи державної влади, їх посадові особи згідно ст. 19 Конституції України зобов'язані діяти лише, на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 • Блокування доступу до інтернет-контенту може бути складом адміністративного правопорушення згідно зі ст. 148-2 КУпАП України та тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб провайдера доступу, а також відшкодування збитків внаслідок можливих цивільних позовів абонентів
 • Прохання надати пояснення щодо правових підстав надання рекомендацій провайдеру, виконання яких може призвести до відповідальності провайдера за порушення ст. 148-2 КУпАП України.

Голосували: одноголосно 

 

5. Щодо пропозицій по вдосконаленню деяких процедур при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Направити листа до КМУ з пропозиціями внесення змін до відповідних нормативних актів з метою спрощення процедур реєстрації, перереєстрації РРО, відміни вимоги ведення книги обліку розрахункових операцій та використання паперових чеків.

Голосували: одноголосно 

 

6. Щодо звернення про надання комплектів робочих станцій для ГУЗІС ГШ ЗСУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Доручити адміністрації ІнАУ направити в розсилку членам ІнАУ пропозицію надати для Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України робочі станції, необхідні для опрацювання запитів щодо погодження Генеральним штабом Збройних Сил України частотних присвоєнь та оформлення висновків щодо електромагнітної сумісності (дозволів на експлуатацію) радіоелектронних засобів широкосмугового радіодоступу. До листа додати бажану специфікацію робочих станцій в комплекті з монітором та ДБЖ (UPS), надану ГШ ЗСУ.

Голосували: одноголосно 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                    О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                              В.Куковський