Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 29.12.2020

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 29.12.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 8 членів Правління при загальному складі 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2021 р.

2. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2021 р.

3. Різне.

РІШЕННЯ

1. Щодо проекту бюджету ІнАУ на 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Затвердити кошторис ІнАУ на 2021 р.

1.2. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2021 р. та рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2021 р.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 1 квартал 2021 р.

2.2. Питання затвердження проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 2021 р. розглянути разом зі звітом про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2020 р.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Різне.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

3.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ за результатами роботи у 2020 році преміювати працівників ІнАУ у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, з внесенням відповідних змін до кошторису ІнАУ на 2020 рік.

3.2. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» за результатами роботи у 2020 році преміювати працівників ДП «УКРМОТ» у розмірі, що не перевищує місячний оклад згідно штатного розкладу, з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                     А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                           В.Куковський