Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 28.10.2021

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 28.10.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-4)

С.Лева (при розгляді питань 1-3)

В.Мазур (при розгляді питання 3)

А.Нагорнюк

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 10 осіб при розгляді питання 3; 9 осіб при розгляді питань 1-2;

8 осіб при розгляді питання 4; 7 осіб при розгляді питання 5 порядку денного при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Щодо Плану роботи Правління ІнАУ.

3. Щодо діяльності Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

4. Щодо заходів за участю ІнАУ.

5. Різне

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3-го кварталу 2021 р. і за 3 квартали 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених 27-м З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 3-го кварталу 2021 р. і за 3 квартали 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» укласти угоду з аудиторською компанією ТОВ  «КИЇВАУДИТ» для проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2021 року.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо Плану роботи Правління ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про плани підготовки нормативних документів профільними державними органами.

2.2. Доручити членам Правління, відповідальним за комунікацію з відповідними державними інституціями, взяти до уваги контактну інформацію.

2.3. Взяти до відома План роботи Правління ІнАУ на наступний період.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Щодо діяльності Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома пропозиції щодо напрямів роботи Комітету з питань захисту економічної конкуренції, отримані від членів ІнАУ і Комітету. Доручити Комітету розглянути ці пропозиції на предмет включення до плану роботи.

3.2. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції А.Нагорнюка.

Голосували: Одноголосно.

3.3. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції А.Нагорнюка.

Голосували:

За: 8 (Я.Большакова, К.Жакун, М.Коміссарук, С.Лева, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Савчук, М.Тульєв)

Проти: 1 (О.Арутюнян)

Утримався: 1 (А.Соломаха)

Рішення прийнято.

 

4. Щодо заходів за участю ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

4.1. Взяти до відома інформацію про підготовку до проведення Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA (11-12.11.2021) і про програму Форуму. Рекомендувати членам Правління взяти участь у Форумі IGF-UA.

4.2. Делегувати у якості представників ІнАУ для участі у конференції УКОЗ #ТелекомМайбутнє (2-5.12.2021) членів Правління М.Тульєва, К.Жакуна і О.Савчука.

Голосували: Одноголосно.

 

5. Різне.

5.1. Щодо тарифів на послуги ДП «УКРМОТ»

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ДП «УКРМОТ» вивчити питання і надати до наступного засідання Правління розрахунки і висновки щодо доцільності підвищення вартості послуг ДП «УКРМОТ».

Голосували: Одноголосно.

 

5.3. Щодо дій в підтримку внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

До 04.11.2021 розробити проєкт плану заходів щодо підтримки внесення необхідних змін до Закону України «Про доступ..».

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                           О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                              В.Куковський