Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №11 від 27.08.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 11 від 27.08.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1.3, 2, 3.1, 3.3-3.5, 4, 5.1, 5.3)

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець

Т.Попова

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

П.Лаврик (при розгляді питання 5.1)

В.Солтановський (при розгляді питання 5.1)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань 1.3, 2, 3.1, 3.3-3.5, 4, 5.1, 5.3,
7 осіб при розгляді питань 1.1, 1.2, 3.2, 5.2) від загального складу 10 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо розвитку додаткових послуг ДП «УкрМОТ».

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

4. Щодо підготовки до Всеукраїнської конференції "Telecom Ukraine 2015".

5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо розвитку додаткових послуг ДП «УкрМОТ».

Слухали: Б.Борисова.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Директора ДП «УкрМОТ» щодо точки присутності в м.Хмельницькому.

1.2. Схвалити умови акції по залученню нових клієнтів мережі UA-IX: підключення нового клієнта – 6 грн, модуль SFP+ в користування безкоштовно, 2 місяці після тестування - 50% абонплати.  Термін дії акції – до 30 листопада. Про початок акції оголосити на конференції «Telecom Ukraine 2015» в Одесі.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

Особлива думка Т.Попової: За проведення акції по залученню нових клієнтів мережі UA-IX, але вважаю, що фактично безкоштовне підключення є некоректним щодо існуючих учасників мережі UA-IX.

 

Ухвалили:

1.3. Провести на конференції «Telecom Ukraine 2015» акцію з виграшними сертифікатами на скидку у вигляді місячної абонплати на послуги мережі.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

 

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2015 року.

2.2. Внести зміни до проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р. щодо виділення необхідних коштів на проведення святкування 15-річчя UA-IX. Розмір суми затвердити у розсилці Правління до 31.08.2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

 

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка

Рішення:

3.1. Схвалити в цілому проект Протоколу про наміри у питаннях нормалізації співпраці між операторами/провайдерами та СВП «Київські електричні мережі» ПАТ «Київенерго». Доручити Голові Правління підписати Протокол про наміри між ІнАУ і СВП «Київські електричні мережі».

Голосували: 

«за»: 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

«утримались»: 2 (О.Федієнко, К.Жакун)

«проти»: 4: (Д.Веренич, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова).

Рішення не прийнято.

Ухвалили:

3.2. Направити проект Протоколу про наміри у питаннях нормалізації співпраці між операторами/провайдерами та СВП «Київські електричні мережі» ПАТ «Київенерго» на доопрацювання. Доручити експерту ДП «УкрМОТ» проаналізувати даний документ з урахуванням зауважень членів Правління і у термін до 31.08.2015 надати відповідні пропозиції. Протокол з урахуванням зауважень розглянути у розсилці Правління.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (А.Нагорнюк).

Рішення прийнято.

Ухвалили:

3.3. Звернутись повторно до Київради з листом щодо неприпустимості прийняття проекту рішення Київради «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності територіальної громади м.Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж» як такого, що суперечить чинному законодавству України, зокрема ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015, а також всупереч рекомендаціям АМКУ зберігає посередника у вигляді КП «Київжитлоспецексплуатація».

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

3.4. Звернутись до ПАТ «Укртелеком» з пропозицією розробити і формалізувати порядок легалізації кабелів, які прокладені без укладання договору, з забезпеченням гарантії з боку ПАТ «Укртелеком» щодо дотримання цього порядку. При цьому процедура легалізації має бути публічною і прозорою.

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались»: 1 (С.Одинець)

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

3.5. Доручити голові Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій винести на публічне обговорення питання щодо доцільності розробки методики визначення вартості сумісного підвісу за рахунок цільових внесків членів ІнАУ.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

 

 

4. Щодо підготовки до Всеукраїнської конференції "Telecom Ukraine 2015".

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію щодо стану підготовки Всеукраїнської конференції "Telecom Ukraine 2015".

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

 

 

5. Різне.

5.1. Про склад Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Ввести до складу Консультативно-дорадчої ради ІнАУ Солтановського Віталія Володимировича у якості члена Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

Голосували: 

«за»: 5 (Д.Веренич, К.Жакун, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко)

«утримались»: 3 (М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк).

Рішення прийнято.

 

5.2. Щодо користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 5250-5350 МГц.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Направити листа до УДЦР стосовно можливості надання висновку щодо ЕМС за результатами розрахунку ЕМС з іншими РЕЗ загальних користувачів на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 5250-5350 МГц з посиланням на лист УДЦР №11-2-08/9609 від 30.06.2010 р. Доручити О.Федієнку провести зустріч з представниками УДЦР з даного питання.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

 

5.3. Щодо листа до НБУ стосовно запобігання дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності України при спрощенні доступу на вітчизняний ринок міжнародних платіжних систем.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Направити листа до НБУ стосовно запобігання дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності України при спрощенні доступу на вітчизняний ринок міжнародних платіжних систем.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко).

 

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський