Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №10 від 30.08.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 30.08.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Гусєв

О.Глущенко при розгляді всіх питань крім 4.3

К.Жакун при розгляді всіх питань крім 1.1

Ю.Каргаполов

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб при розгляді питання 1.1 та 4.3, 10 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Питання ДП "Українська мережа обміну трафіком".

2.      Щодо пропозицій до проекту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстраційний № 4778 від 03.06.2016).

3.      Щодо рішень комітетів ІнАУ.

4.      Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Питання ДП «Українська мережа обміну трафіком».

1.1. Щодо Технічної групи ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Слухали: М.Половинку

Проект рішення:

1.1.1. Внести зміни до рішення Правління від 19.08.2016 р. Про затвердження змін та доповнень до Положення про технічну групу ДП «УкрМОТ» відповідно до Додатку 1.1.1. Внести зміни до Правил підключення нових учасників Мережі UA-IX відповідно до Додатку 1.1.2.

Голосували: 

«за» 3: М.Крилов, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

«утримались» 6: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, Ю.Каргаполов, В.Конратюк, А.Марчук.

Рішення не прийнято.

 

Слухали: О.Гусєва

Проект рішення:

1.1.2. Скасувати рішення Правління від 10.08.2016 Про внесення змін до складу Технічної групи ДП «УМОТ» та рішення Правління від 19.08.2016 Про затвердження змін та доповнень до Положення про технічну групу ДП «УкрМОТ»; вивести зі складу Технічної групи ДП «УкрМОТ» П.Гульчука у зв’язку зі звільненням; вивести зі складу Технічної групи ДП «УкрМОТ» О.Туровского у зв’язку з прийняттям на посаду технічного адміністратора ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за» 4: О.Глущенко, О.Гусєв, А.Марчук, О.Федієнко.

«утримались» 6: Д.Береговий, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Нагорнюк.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили: 

1.1.3. Призначити керівником Технічної групи ДП «УкрМОТ» технічного адміністратора ДП «УкрМОТ» С.Першина. Звернутись до Учасників мережі UA-IX з пропозицією надати кандидатури до складу Технічної групи ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

1.2. Щодо впровадження послуги MultiBGP.

Слухали: О.Гусєва, М.Половинку.

Проект рішення:

1.2.1. Зняти питання з розгляду.

Голосували: 

«за» 3: О.Гусєв, В.Кондратюк, А.Марчук.

«утримались» 7: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили: 

1.2.2. Взяти за основу проект змін до рішення Правління від 22.08.2016 Про затвердження послуги MultiBGP згідно Додатку 1.2. Доручити М.Половинці у тижневий термін доопрацювати проект змін до рішення Правління від 22.08.2016 Про затвердження послуги MultiBGP.

Голосували: 

«за» 6:  О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

«утримались» 4: Д.Береговий, О.Гусєв, В.Кондратюк, А.Марчук.

Рішення прийнято.

 

Проект рішення:

1.2.3. Скасувати рішення Правління від 22.08.2016 Про затвердження послуги MultiBGP; Рішення щодо запровадження послуги MultiBGP прийняти після затвердження стратегії розвитку UA-IX, що готується Робочою групою з питань стратегії розвитку UA-IX.

Голосували: 

«за» 2: О.Гусєв, А.Марчук.

«утримались» 8: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

1.3. Щодо впровадження CRM-системи ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Слухали: М.Половинку

Ухвалили: 

Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» впровадити CRM-систему UserSide з проведенням спільної маркетингової акції з розробником системи.

Голосували: одноголосно.

 

1.4. Щодо діяльності Робочої групи з питань стратегії розвитку UA-IX .

Слухали: М.Половинку, О.Гусєва, членів Робочої групи.

Ухвалили: 

1.4.1. Зобов'язати Робочу групу з питань стратегії розвитку UA-IX у складі: М.Коміссарук, А.Марчук, А.Нагорнюк, В.Підгорний (за згодою), М.Половинка, М.Тульєв, О.Федієнко (за згодою) обрати голову Робочої групи і звітувати перед Правлінням щодо виконаної роботи у тижневий термін, зокрема щодо доцільності перенесення обладнання та комутацій на один техмайданчик в рамках майданчика Леонтовича 9.

Голосували: одноголосно.

 

Ухвалили: 

1.4.2. Доручити Робочій групі із залученням необхідних експертів у 2-місячний термін розробити і надати на розгляд Правлінню проект стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

 Голосували: 

«за» 7: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Нагорнюк.

«утримались» 3: Ю.Каргаполов, А.Марчук, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

Проект рішення:

1.4.3. Доручити Робочій групі спільно з Бюджетним комітетом ІнАУ в термін до 2-х місяців провести аналіз впровадження рішення Правління від 11.07.2016 Про внесення змін до тарифів на додаткову послугу «Оренда IP-адреси» та надати Правлінню висновок про позитивні або негативні наслідки.

Голосували: 

«за» 1: О.Гусєв.

«утримались» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

1.5. Щодо завершення випробувального терміну М.Половинки на посаді Директора з розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського, М.Половинку

Ухвалили:

Погодити завершення випробувального терміну М.Половинки на посаді Директора з розвитку ДП «УкрМОТ». Внести зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ» згідно додатку 1.5.

Голосували: одноголосно.

 

 

2. Щодо пропозицій до проекту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстраційний № 4778 від 03.06.2016).

Слухали: Д.Берегового.

Ухвалили:

Схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» № 4778 від 03.06.2016 і направити відповідні листи до профільних парламентських комітетів.

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

«проти» 1: Ю.Каргаполов.

Рішення прийнято.

 

 

3. Щодо рішень комітетів ІнАУ.

3.1. Щодо рішень Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: Д.Берегового

Ухвалили:

Доручити Голові Юридичного комітету здійснити контакти щодо співпраці у певних напрямках з провідними правничими об’єднаннями (Асоціацією правників України, бізнес-асоціаціями).

Голосували: одноголосно.

 

 

3.2. Щодо стану виконання своїх обов'язок згідно положення Доменного комітету.

Слухали: Ю.Каргаполова

Ухвалили:

3.2.1. Взяти до відома інформацію О.Гусєва, що за інформацією діючого Голови Доменного комітету ІнАУ І.Пєтухова 9.09.2016 планується засідання Доменного комітету для обговорення подальших дій щодо працездатності комітету.

Голосували: 

«за» 7: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк.

«утримались» 3: Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

3.2.2. Розформувати Доменний комітет ІнАУ. Оголосити установче засідання Доменного комітету ІнАУ в період з 13 по 16 вересня 2016. Внести зміни до Положення про Доменний комітет ІнАУ, замінивши в п.3.1. фразу «в складі не менше семи осіб» на фразу «в складі не менше п’яти осіб»

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

«проти» 1: О.Гусєв.

Рішення прийнято.

 

3.3. Щодо складу Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Ввести до складу членів Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій Вадима Федько, ТОВ «Ланет Телеком».

Голосували: одноголосно.

 

 

4. Різне.

4.1. Щодо пропозицій ІнАУ з питань податкової реформи (проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України»).

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

4.2. Щодо пропозицій ІнАУ до проекту Концепції створення та забезпечення функціонування Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Схвалити пропозиції до проекту Концепції створення та забезпечення функціонування Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами і направити спільного з Комісією з питань науки та ІТ УСПП листа до ДССЗЗІ України з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

 

4.3 Щодо рішення НКРЗІ № 442 від 23.08.2016 «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України».

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Підтримати проект листа та направити до органів влади (ДРС, АМКУ, ДССЗЗІ).

Голосували: одноголосно.

 

4.4. Щодо рішення НКРЗІ № 439 від 23.08.2016 про направлення на реєстрацію в Мінюст змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет).

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Підтримати та направити розроблений спільно з Комісією з питань науки та ІТ проект листа до органів влади (Мінюсту та КМУ).

Голосували: 

«за» 9: Д.Береговий, О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, О.Федієнко.

«утримався» 1: Ю.Каргаполов.

Рішення прийнято.

 

4.5. Щодо проведення зустрічі експертів Офісу Ради Європи з представниками ІнАУ у контексті ініціативи ЄС «Східне партнерство CyberCrime@EAP III».

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити О.Гусєву координацію зустрічі з експертами Офісу Ради Європи за участі членів Правління Д.Берегового, О.Глущенка, О.Гусєва, К.Жакуна з запрошенням експертів з Громадської ради при ДССЗЗІ.

Голосували: одноголосно.

 

4.6. Щодо радіочастотного діапазону 2,4 ГГц в контексті впливу 3G.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити О.Федієнку надати пропозиції до листа до НКРЗИ та ДССЗЗИ щодо проведення спільного круглого столу з питань пошуку шляхів вирішення проблеми несумісної роботи технології 3G та Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц.

Голосували: одноголосно.

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський