Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 28.01.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 01 від 28.01.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-5, 7)

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

С.Одинець (при розгляді питань 1, 2, 3, 5, 6).

 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Є.Журило (при розгляді питання 3)

Б.Борисов

В.Дяченко

 

На засіданні Правління ІНАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань 1, 2, 3, 5; 7 осіб при розгляді питань 4, 6, 7 від загального складу 10 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо програми захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій.

2. Щодо проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

3. Щодо електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування делегатів З’їзду ІнАУ.

4. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

5. Щодо проведення 22 З’їзду ІнАУ.

6. Щодо оновлення веб-сайту ІнАУ.

7. Різне

 

РІШЕННЯ

1.   Щодо програми захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Схвалити Програму правового захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

 

2.   Щодо проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка, В.Дяченко.

Див. п. 7.8.

 

3.  Щодо електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування делегатів З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, Д.Веренича.

Ухвалили:

3.1. Схвалити процедуру електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування делегатів З’їзду ІнАУ. 

3.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ укласти угоду з ТОВ «Євелін-Івент» на проведення електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування делегатів 22 З’їзду ІнАУ з урахуванням відповідальності сторін.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

 

4. Про затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, членів Правління.

Ухвалили:

4.1. Схвалити результати виконання бюджету ІнАУ за 2015 р. та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити річний звіт по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 р.

4.2. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2016 р. та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2016 р. Доручити Виконавчому директору ІнАУ провести консультації з метою пошуку шляхів підвищення пасивних доходів.

4.3. Перенести розгляд питання щодо затвердження умов оплати праці працівників ДП «УкрМОТ» на 2016 р. до виконання Бюджетним комітетом ІнАУ вимог п.2.6 Положення про Бюджетний комітет відносно ДП «УкрМОТ».

4.4. Виключити О.Сороку зі складу Бюджетного комітету ІнАУ з його власної ініціативи.

Голосували: 

 «за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

5. Щодо проведення 22 З’їзду ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

5.1. Рекомендувати Голові Правління ІнАУ оголосити проведення чергових 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ  01 березня 2016 р. з орієнтовним місцем проведення «Київекспоплаза».

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

«утримались»: 2 (О.Гусєв, М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

Ухвалили:

5.2. Винести на обговорення 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ зміни до Статуту ІнАУ, запропоновані С.Одинцем на виконання доручення 20 З'їзду ІнАУ щодо обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль, які передбачають доповнення ст. 7.20 Статуту ІнАУ фразою: «Одна й та сама особа не може бути обраною членом Правління більше ніж 2 (два) терміни поспіль».

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

«утримались»: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

5.3. Не включати до порядку денного 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ питання щодо змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, С.Одинець, О.Федієнко).

«проти»: 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

Рішення прийнято.

 

6. Щодо оновлення веб-сайту ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

6.1. Схвалити у якості виконавця оновлення сайту ІнАУ ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті».

6.2 Доручити Виконавчому директору ІнАУ укласти договір з виконавцем щодо модернізації сайту ІнАУ.

Голосували: 

одноголосно: (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Федієнко).

 

7. Різне.

7.1. Щодо ознайомчого візиту представників ІнАУ до ДП «УДЦР».  

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

Вважати доцільною участь у зустрічі з керівництвом ДП «УДЦР» таких представників ІнАУ:

1. Олександр Федієнко, Голова Правління ІнАУ

2. Костянтин Жакун, член Правління ІнАУ.

3. Андрій Нагорнюк, член Правління ІнАУ.

Голосували: 

одноголосно: (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.2. Щодо листа в ДССЗЗІ.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Підготувати листа в ДССЗЗІ за підсумками спільної наради в НКРЗІ від 21.01.2016 р. на підтримку Наказу ДССЗЗІ «Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт».

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

«утримався»: 1 (О.Гусєв,)

Рішення прийнято.

 

 

7.3. Щодо преміювання Директора ДП "УкрМОТ" за підсумками роботи у 4-му кварталі 2015 р.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Перенести розгляд даного питання до надання Бюджетним комітетом ІнАУ звіту відносно виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 4-й квартал 2015 р.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.4. Щодо позиції ІнАУ з питань заяв про те, що ІнАУ є організатором страйку провайдерів.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Доручити В.Куковському у 3-денний термін підготувати і надати на розгляд Правлінню реліз зі спростуванням чуток по те, що ІнАУ є організатором страйку провайдерів, та заявою про те, що ІнАУ виступає за відкриті правомірні дії як представників влади, так і учасників ринку, і разом з тим ІнАУ незгодна з одноосібними волюнтаристськими підходами енергетиків.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.5. Щодо участі представника ІнАУ у конференції «Перспективи розвитку IT бізнесу потреби ринку позиція держави» (Львів, 11.02.2015).

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Делегувати В.Кондратюка як представника ІнАУ для участі у конференції «Перспективи розвитку IT бізнесу потреби ринку позиція держави».

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

 

7.6. Щодо включення до порядку денного поточного засідання Правління питання про повторний розгляд п.5.1 порядку денного у зв'язку з відсутністю звіту Бюджетного комітету ІнАУ про виконання бюджету ДП УкрМОТ за 2015 рік.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

Включити до порядку денного поточного засідання Правління питання про повторний розгляд п.5.1 порядку денного у зв'язку з відсутністю звіту Бюджетного комітету ІнАУ про виконання бюджету ДП УкрМОТ за 2015 рік..

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.7. Про повторний розгляд п.5.1 порядку денного у зв'язку з відсутністю звіту Бюджетного комітету ІнАУ про виконання бюджету ДП УкрМОТ за 2015 рік.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

 

7.7.1. У зв’язку з відсутністю звіту Бюджетного комітету ІнАУ про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік скасувати рішення про проведення чергових 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ  01 березня 2016 р.

7.7.2. Прийняти рішення про дату проведення чергових 22 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ після отримання звіту Бюджетного комітету ІнАУ про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р.

7.7.3. Бюджетному комітету ІнАУ до 5.02.2016 р. забезпечити розгляд та надати Правлінню звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ за 4 квартал та за 2015 рік та підготувати і надати Правлінню проект бюджету ДП УкрМОТ на 2016 р. 

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Особлива думка Т.Попової.

Згідно п. 7.4.9. Статуту ІнАУ «заслуховування та затвердження річного звіту по виконанню бюджету Асоціації та унітарних підприємств, філій, представництв» є виключною компетенцією Загальних зборів, а не Правління.

Документи по всіх пунктах порядку денного мають бути надані на розгляд за 14 днів до Зборів.

Висновок – Коміссарук М.Б, переконавши Правління ІнАУ скасувати рішення про проведення Загальних зборів 1 березня 2016 року із-за відсутності звіту, перевищив повноваження Правління.

До виключної компетенції власника згідно 8.3. Статуту ДП відноситься встановлення умов оплати праці працівників Підприємства.

Умови оплати праці на 2016 рік Правлінню були надані.

 

7.8. Про перенесення розгляду питання щодо проекту «Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ» та питання щодо формування Порядку денного 22 З’їзду ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Перенести розгляд питання 2 поточного засідання Правління щодо проекту «Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ» та продовження розгляду питання 5 щодо проведення 22 З’їзду ІнАУ на позачергове засідання Правління.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

7.9. Про позицію ІнАУ у зв’язку з прийняттям парламентом у 1-му читанні проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-д від 27.11.2015.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

Вважати доцільним проведення прес-конференції і прес-релізу з даного питання спільно з іншими інститутами громадянського суспільства.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко).

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІНАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІНАУ                                                       В.Куковський

 

 

 

Прикріплені файли