Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 27.01.2022

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 1 від 27.01.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук

С.Кушнарьов

С.Лева

В.Мазур

А.Нагорнюк

М.Тульєв

Голова Ревізійної комісії ІнАУ:

Є.Ющенко

Секретар Правління:

В.Куковський

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління

у складі 11 осіб при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

3. Щодо оновлення обладнання ДП «УКРМОТ».

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Є.Ющенка, В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і фактичне використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2021 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених 27-м З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і фактичне використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 2021 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів ІнАУ та ДП «УКРМОТ» за 2021 рік.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

2.1. Прийняти до складу членів Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції Крамарєва Олексія, «Місто ТБ».

Голосували: Одноголосно.

 

Розглянули проєкт рішення:

2.2. В разі формування нового складу Комісії з акредитації організацій колективного управління вважати доцільним направити кандидатом для участі у конкурсі до складу цієї Комісії по квоті від громадських об’єднань, асоціацій, що представляють користувачів, члена Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції Майнард Наталію, ТОВ «ІСП ШТОРМ» (за згодою).

Голосували:

За: 2  (О.Арутюнян, А.Нагорнюк)

Утримались: решта членів Правління.

Рішення не прийнято.

 

Ухвалили:

2.3. Доручити адміністрації ІнАУ уточнити процедуру прийняття рішення щодо акредитації організації колективного управління у сфері кабельної ретрансляції. Запросити Н.Майнард до участі у наступному засіданні Правління з розгляду питання делегування представника ІнАУ до участі у процесі акредитації ОКУ у сфері кабельної ретрансляції (в разі її згоди взяти участь у процесі акредитації ОКУ у сфері кабельної ретрансляції).

Голосували: Одноголосно.

 

3.Щодо модернізації обладнання ДП «УКРМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Взяти до відома інформацію щодо модернізації обладнання ДП «УКРМОТ» і схвалити орієнтовний план перезапуску мережі UA-IX відповідно до Додатку 1.

3.2. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» укласти угоду з ТОВ «Айті Бізнес Солюшн» про придбання обладнання для ДП «УКРМОТ» відповідно до Додатку 2.

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                    О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                      В.Куковський