Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 26.02.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 1 від 26.02.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук

М.Крилов

С.Лева

А.Марчук

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у повному складі 10 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Розгляд проекту змін до Положення про сплату членських внесків.

3. Щодо чергових 26 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

4. Щодо проведення заходу з вимогами виконання Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2018 р відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ на 2018 рік.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2018 р відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Рекомендувати 26 З’їзду ІнАУ затвердити звіти по виконанню бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ» за 2018 рік.

1.4. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2-4 квартали 2019 року.

Голосували: одноголосно.

 

2. Розгляд проекту змін до Положення про сплату членських внесків.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Схвалити проект змін до Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

2.2. Рекомендувати 26-му З’їзду ІнАУ затвердити зміни до Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами Інтернет Асоціації України (ІнАУ) з введенням їх в дію для членів ІнАУ, які прийняті до ІнАУ на 26 З’їзді ІнАУ – з моменту прийняття, для решти членів ІнАУ – з 3-го кварталу 2019 р.

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо чергових 26 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка, В.Куковського.

Ухвалили: 

Рекомендувати Голові Правління на виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ оголосити проведення чергових 26 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 19.04.2019 р з наступним порядком денним:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2018 році.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2018 році.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії ІнАУ за 2018 рік.

5. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2018 рік.

6. Доповідь Виконавчого директора ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2019 рік.

7. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП «УкрМОТ» за 2018 рік.

8. Розгляд змін до Положення про сплату членських внесків.

9. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2019 рік.

10. Обрання складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2019 рік.

11. Вибори членів Правління ІнАУ на 2019 рік.

12. Щодо проблемних питань доступу до об’єктів інфраструктури телекомунікацій.

13. Доповідь з питання дослідження ринку високошвидкісного Інтернету у напрямку визначення еластичності цін на послугу та визначення середньоринкової ціни.

14. Розгляд проектів Кодексів (Правил) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо проведення заходу з вимогами виконання Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили: 

Внести до порядку денного З’їзду ІнАУ питання «Щодо проблемних питань доступу до об’єктів інфраструктури телекомунікацій».

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                       В.Куковський