Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 26.01.2023

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 1 від 26.01.2023 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питання 1)

С.Лева

В.Мазур

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Є.Ющенко, Голова Ревізійної комісії ІнАУ.

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 7 осіб при розгляді питання 1 порядку денного при загальному складі 12 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати питання 1 порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Є.Ющенка (Голова Ревізійної комісії ІнАУ), В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у кошторисі ІнАУ, впродовж 2022 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УКРМОТ», впродовж 2022 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

1.3. Рекомендувати черговому З’їзду ІнАУ затвердити звіт про виконання кошторису ІнАУ та бюджету ДП «УКРМОТ» за 2022 рік.

Голосували: одноголосно.

 

2.Різне.

2.1. Щодо підсумків наради 24.01.2023 в Комітеті Верховної Ради України з питань цифрової трансформації з обговорення проекту Закону України №8238 від 28.11.2022.

Слухали: О.Савчука.

Запропоновано:

Взяти до відома інформацію про підсумки наради з обговорення проекту Закону України №8238 від 28.11.2022. Направити до профільних комітетів ВРУ листа з зауваженнями до проекту Закону України №8238 від 28.11.2022.

 

2.2. Щодо розмитнення телекомунікаційного обладнання.

Слухали: В.Мазура.

Запропоновано:

Направити до Державної податкової служби України запит щодо роз’яснення з питань реалізації імпортного телекомунікаційного обладнання (зокрема систем для забезпечення супутникового доступу до Інтернету), ввезення якого на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та від сплати ввізного мита відповідно до Постанови КМУ від 29 листопада 2022 р. № 1340.

 

2.3. Щодо енергозабезпечення операторів електронних комунікацій.

Слухали: В.Мазура.

Запропоновано:

Взяти інформацію до відома.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                      Олександр САВЧУК

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                     Володимир КУКОВСЬКИЙ