Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 26.01.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 01 від 26.01.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

Д.Береговий

О.Гусєв

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-5 порядку денного)

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

М.Половинка, Директор з розвитку ДП «УкрМОТ» (при розгляді питання 1, 2).

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 1-5 порядку денного, 9 осіб при розгляді решти питань порядку денного від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 18.01.2017 р. щодо виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
 2. Щодо плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.
 3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 18.01.2017.
 4. Щодо затвердження складу та завдань Доменного комітету ІнАУ.
 5. Щодо підготовки проведення семінару «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет».
 6. Різне.

РІШЕННЯ

1.    Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 18.01.2017 р. щодо виконання бюджетів ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського, М.Половинку.

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 4 кварталу 2016 р. та 2016 р у цілому відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 22 З’їздом ІнАУ на 2016 рік.

1.2. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 4 кварталу 2016 р. та 2016 р у цілому відбулось відповідно до фактичної господарської діяльності ДП «УкрМОТ».

1.3. Доручити Бюджетному комітету ІнАУ та адміністрації ДП «УкрМОТ» доопрацювати звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2016 р. у порівнянні з показниками періодів 2015 р., провести аналіз показників бюджету та надати результати даного аналізу на наступне засідання Правління ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

2. Щодо плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

Слухали: М.Половинку.

Ухвалили: 

2.1. Взяти інформацію до відома (додаток 1). Запропонувати членам Правління надати зауваження та пропозиції до проекту плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

2.2. Продовжити роботу над планом роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік та зобов’язати адміністрацію ДП «УкрМОТ» надати до наступного засідання Правління ІнАУ пропозиції щодо вдосконалення проекту плану роботи ДП «УкрМОТ» на 2017 рік, погоджені з Робочою групою з питань стратегії розвитку UA-IX.

Голосували: одноголосно.

 

3. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 18.01.2017.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили: 

3.1. Делегувати О.Федієнка як представника ІнАУ до складу Ради з питань державного нагляду (контролю) – дорадчого колегіального органу при Державній регуляторній службі України.

3.2. Доручити адміністрації ІнАУ направити запити до учасників ІнАУ про вартість послуг за розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах інфраструктури обленерго (опорах), яка застосовується обленерго, з метою оновлення та актуалізації даної інформації.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо затвердження складу та завдань Доменного комітету ІнАУ.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

Доручити члену Правління ІнАУ Ю.Каргаполову провести установчі збори Доменного комітету ІнАУ шляхом залучення зацікавлених осіб, в т.ч  згідно списку (додаток 2) та у 10-денний термін надати протокол у розсилку Правління ІнАУ для затвердження складу Доменного комітету.

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо підготовки проведення семінару «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет».

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

5.1. Провести семінар «Практики вимірювання параметрів якості обслуговування споживачів телекомунікаційних послуг і доступу до Інтернет» 06.04.2017.

 • ілі семінару:
 • скласти актуальний сучасний зріз ситуації, яка існує на українському ринку телекомунікацій;
 • виявити проблемні питання;
 • визначити можливі шляхи вирішення.
  • авдання:
 • подати бачення ситуації і проблемних питань з боку учасників ринку;
 • представити рішення, які пропонуються з боку державних органів;
 • подати рішення, які використовуються в ЄС;
 • скласти комплексну карту, яка відображатиме невідповідності позицій трьох професійних підходів.

5.2. Запропонувати Ю.Каргаполову у термін 3 робочі дні надати для затвердження у розсилку Правління пропозиції щодо запрошених осіб, членів Оргкомітету, а також необхідних витрат на проведення семінару.

Голосували: одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Щодо проведення З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

6.1.1. Вважати доцільним проведення чергових 24 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 07.04.2017 р. у приміщенні Nivki Hall (Біла зала).

6.1.2. Вважати доцільним використання коштів бюджету ІнАУ-2016 по статті «зустрічі без краваток» на організацію проведення 24 З’їзду ІнАУ.

6.1.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ надати на розгляд Правління уточнення щодо витрат на проведення З’їзду ІнАУ, в разі необхідності. 

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Щодо прес-конференції до Дня безпечнішого Інтернету.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

6.2.1. Провести прес-конференцію до Дня безпечнішого Інтернету 07.02.2017 р. з запрошенням представника МОН.

6.2.2. Схвалити анонс прес-конференції (додаток 3).

6.2.3. Доручити адміністрації ІнАУ виконати необхідну підготовчу роботу щодо проведення прес-конференції.

Голосували: одноголосно.

 

6.3. Щодо проведення аудиту ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір з аудиторською компанією ТОВ «Київаудит» на проведення аудиту ДП «УкрМОТ» за підсумками 2016 р.

Голосували: 

«за» 8: Д.Береговий, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Крилов, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: А.Марчук

Рішення прийнято.

 

6.4. Щодо представника ІнАУ у робочій групі з питань підготовки до Всесвітньої конференції радіозв’язку ВКР-19.

Слухали: О.Гусєва.

Ухвалили: 

Направити до ДССЗЗІ листа з проханням виключити Т.Попову як представника ІнАУ зі складу робочої групи з питань підготовки до Всесвітньої конференції радіозв’язку ВКР-19 як таку, що втратила зв’язок з ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський