Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 25.01.2018

 

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 01 від 25.01.2018 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

А.Глущенко (при розгляді питань 3-4 порядку денного)

М.Коміссарук

М.Крилов

А.Марчук

С.Лева

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

С.Першин (при розгляді питання 1 порядку денного)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(6 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 1, 2; 
7 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».
  2. Щодо проведення аудиту ДП «УкрМОТ»
  3. Щодо проведення заходів ІнАУ.
  4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського, С.Першина.

Ухвалили: 

  1. Взяти до відома інформацію щодо розвитку ДП «УкрМОТ».
  2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» узгодити питання щодо підключення GGC на власний розсуд.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо проведення аудиту ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти договір з аудиторською компанією ТОВ «Київаудит» на проведення аудиту ДП «УкрМОТ» за підсумками 2017 р.

2.2. При формуванні проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2019 рік передбачити збільшення фінансування по статті «проведення аудиту ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо проведення заходів ІнАУ.

3.1. Щодо проведення 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Вважати доцільним проведення чергових 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ 20.04.2018 р. у конференц-залі «Асамблея» готелю «Україна» (вул. Інститутська, 4).

Голосували: одноголосно.

 

3.2. Щодо проведення заходів ІнАУ у партнерстві.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

3.2.1. Доручити К.Жакуну та О.Глущенку провести переговори з можливими партнерами щодо проведення спільного заходу – конференції ДЕК-2018 (Дні електронних комунікацій).

3.2.2. Підготувати відповідь на пропозицію співпраці з боку УСПП.

Голосували: одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Про підтримку проекту Internews щодо сприяння свободі вираження поглядів в Україні.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили: 

Доручити Виконавчому директору ІнАУ направити листа про підтримку проекту Internews щодо сприяння свободі вираження поглядів в Україні.

Голосували: одноголосно.

 

4.2. Щодо звернення члена ІнАУ ТОВ «УТЕЛС» щодо юридичної допомоги в проблемних питаннях взаємодії з представниками медіагрупи.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

Доручити Комітету ІнАУ з питань телебачення і медіаконтенту в рамках Програми правового захисту інтересів членів ІнАУ розглянути питання щодо юридичної допомоги ТОВ «УТЕЛС».

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                      О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                               В.Куковський