Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 18 від 03.12.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ<?xml:namespace prefix = o />

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 18

від 03.12.2012 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Голова Правління:     

С.Бойко

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

Т.Попова

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В.Гарбуз

О.Гудзь (при розгляді питання №4)

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб при розгляді питань №№4-6, 7 осіб при розгляді питання №1-3, 7.1-7.3, 7.5-7.7; 8-11; 6 осіб при розгляді питання 7.4), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо прозорості роботи ІнАУ.

2.      Про внесення змін до Положення про Бюджетний комітет щодо політики конфіденційності.

3.      Щодо критеріїв винесення питань на розгляд Правління ІнАУ при формуванні порядку денного засідання Правління ІнАУ.

4.      Звіт щодо стану та усунення існуючих недоліків при модернізації ДП «УкрМОТ».

5.      Щодо функціональних обов'язків Директора з розвитку ДП «УкрМОТ».

6.      Рекомендації Директору ДП «УкрМОТ» щодо кадрового складу ДП, зокрема щодо особи, що має займати посаду Директора з розвитку ДП «УкрМОТ».

7.      Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

8.      Щодо перегляду вартості послуг ДП «УкрМОТ» для Учасників мережі.

9.      Щодо законопроекту «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж».

10.  Затвердження Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

11.  Різне.

 

РІШЕННЯ

1.      Щодо прозорості роботи ІнАУ.

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили: Перенести розгляд питання на наступне засідання Правління ІнАУ, яке провести 24.12.2012 р. о 16:00.

Голосували: одноголосно

 

 

2.      Про внесення змін до Положення про Бюджетний комітет щодо політики конфіденційності.

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили: Перенести розгляд питання на наступне засідання Правління ІнАУ 24.12.2012 р.

Голосували: одноголосно

 

 

3.      Щодо критеріїв винесення питань на розгляд Правління ІнАУ при формуванні порядку денного засідання Правління ІнАУ.

Слухали: С.Бойка

Ухвалили: Враховуючи зміни до Положень Комітетів ІнАУ щодо інформування членів про засідання та порядок денний – припинити включення в порядок денний засідань Правління пунктів «до відома» або інших, що не вимагають  очного обговорення. Вважати доцільним винесення на розгляд Правління ІнАУ при формуванні порядку денного засідання Правління ІнАУ лише ті питання, які потребують очного обговорення та ухвалення рішень за суттю порушених питань (вирішують проблему по суті).

Голосували:

 «за» - 6 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова)

«утрималась»: 1 (Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

 

 

4.      Звіт щодо стану та усунення існуючих недоліків при модернізації ДП «УкрМОТ».

Слухали: І.Пєтухова. Який запропонував проекти рішень  Правління, за які запропонував голосувати.

Ухвалили:

4.1. Доручити І.Пєтухову до 7.12.2012 підготувати та надати для затвердження Правлінням проект договору на розміщення обладнання ДП «УкрМОТ» на майданчику ТОВ «НьюТелко Україна».

Голосували:

 «за» - 5 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти»: 3 (С.Бойко, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

 

4.2. Скоротити посаду Директора з розвитку ДП «УкрМОТ» у двохмісячний термін.

Голосували:

 «за» - 5 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти»: 3 (С.Бойко, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

Рішення прийнято.

Особлива думка С.Бойко: Проголосоване  рішення  є невідповідним законодавству України та діючому статуту ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

 

4.3. Доручити Робочій групі з питань розвитку ДП «УкрМОТ» до 15.12.2012 р. розробити та надати на затвердження Правління ІнАУ проект перспективного штатного розкладу ДП «УкрМОТ».

Голосували:

«за»: 1 (Е.Шнурко-Табакова)

«утримались»: 2 (О.Кульчицький, О.Федієнко)

«проти»: 5 (С.Бойко, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова)

Рішення не прийнято.

 

4.4. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» до 15.12.2012 р. розробити та надати на затвердження Правління ІнАУ проект перспективного штатного розкладу ДП «УкрМОТ».

Голосували:

«за»: 3 (А.Нагорнюк, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались»: 3 (С.Бойко, О.Кульчицький, О.Федієнко)

«проти»: 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)

Рішення не прийнято.

 

 

5.      Щодо функціональних обов'язків Директора з розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

У зв’язку з рішенням по п.4.2. питання знімається з розгляду.

Голосували: одноголосно

 

 

6.      Рекомендації Директору ДП «УкрМОТ» щодо кадрового складу ДП, зокрема щодо особи, що має займати посаду Директора з розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

У зв’язку з рішенням по п.4.2. питання знімається з розгляду.

Голосували: одноголосно

 

 

7.      Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

7.1. Провести у строк до 20.12.2012 р. конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно

 

7.2. Призначити з 03 грудня 2012 року виконуючим обов'язки Директора Дочірнього підприємства "Українська мережа обміну трафіком" бухгалтера Гаращенко Наталію Григорівну, передавши їй усі повноваження директора, передбачені статутом ДП "УКРМОТ" на період до  призначення постійного Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували: одноголосно (пункт було підтверджено окремим голосуванням у розсилці Правління ІнАУ)

 

7.3. Створити конкурсну комісію з питання проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ» у складі:

Голова Комісії: С.Бойко, члени Комісії: М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова.

Голосували: одноголосно

 

7.4. Встановити до кандидата на посаду директора ДП «УкрМОТ» наступні вимоги:

- вища освіта (економічна, юридична, технічна або спеціалізована управлінська);

- досвід керівної роботи – не менш ніж 3 роки;

- досвід роботи у галузі IT і телекомунікацій – не менш ніж 5 років.

Голосували:

«за»: 4 (С.Бойко, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

«утримались»: 2 (Е.Шнурко-Табакова, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

 

7.5. Доручити Виконавчому директору ІнАУ 05.12.2012 р. оголосити про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ» шляхом оприлюднення оголошення на сайті ІнАУ та в електронних розсилках членів ІнАУ і ДП "УкрМОТ".

Голосували: одноголосно

 

7.6. Встановити, що документи кандидатів приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою ІнАУ - 04053, м. Київ, вул. О.Гончара, 15/3, оф.22.

Голосували: одноголосно

 

7.7. Про результати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «УкрМОТ» Голові конкурсної комісії подати Правлінню ІнАУ звіт у строк до 20.12.2012 р..

Голосували: одноголосно

 

 

8.      Щодо перегляду вартості послуг ДП "УкрМОТ" для Учасників мережі.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Щодо виконання рішення засідання Правління від 14.11.2012 р. (протокол №17, п.4.2) вартість послуг ДП «УкрМОТ» не переглядати.

Голосували: одноголосно

 

 

9.      Щодо законопроекту «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ у тижневий термін підготувати листа до КМУ щодо неприйнятності для учасників ринку окремих  норм  даного законопроекту та пропозицією організувати робочу групу при КМУ за участю регулятора та представників ринку по удосконаленню законопроекту та винесення його через чотири  тижні на розгляд КМУ.

Голосували: одноголосно

 

 

10.  Затвердження Переліку та зразків документів для вступу в ІнАУ.

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили: Перенести розгляд питання на наступне засідання Правління ІнАУ 24.12.2012 р.

Голосували: одноголосно

 

 

11.  Різне.

11.1. Про приняття в Дійсні члени ІнАУ ТОВ «Дата Інтернет».

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили: Прийняти в Дійсні члени ІнАУ ТОВ «Дата Інтернет».

Голосували: одноголосно

 

11.2. Про приняття в Дійсні члени ІнАУ ТОВ «Адамант-Телеком».

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили: Прийняти в Дійсні члени ІнАУ ТОВ «Адамант-Телеком».

Голосували:

«за»: 6 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась»: 1 (Т.Попова)

Рішення прийнято

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    С.Бойко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський