Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 15 від 19.09.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол позачергового засідання Правління Інтернет Асоціації України № 15
від 19.09.2012 р.


м. Київ
ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
М.Коміссарук
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
М.Бондарчук
В.Гарбуз
О.Гудзь
В.Куковський


На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки Стратегічної сесії з питань розвитку ДП «УкрМОТ» 13.09.2012.
2. Про формалізацію функціональних обов’язків персоналу ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
3. Про підсумки круглого столу 13.09.2012 «Хто й як відповідає за безпеку дітей в інформаційному просторі в Україні та за кордоном».
4. Щодо участі ІнАУ в Третьому Українському Форумі з управління Інтернетом IGF-UA.
5. Про вступ до ІнАУ ТОВ «Научно-производственная фирма АКС-Групп».


РІШЕННЯ
1. Про підсумки Стратегічної сесії з питань розвитку ДП «УкрМОТ» 13.09.2012.
Слухали: В.Гарбуза.
Ухвалили:
1.1. Взяти інформацію до відома.
1.2. Доручити Гарбузу узагальнити матеріали Стратегічної сесії та надати їх у розсилку Правління.
1.3. Розглянути пропозиції Стратегічної сесії в ході наступного засіданні Правління.
Голосували: одноголосно.


2. Про формалізацію функціональних обов’язків персоналу ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
Слухали: членів Правління.
Ухвалили:
Доручити В.Куковському надати для затвердження Правлінням проект Політики ІнАУ та відповідного доповнення до посадових інструкцій персоналу ІнАУ та ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.

3. Про підсумки круглого столу 13.09.2012 «Хто й як відповідає за безпеку дітей в інформаційному просторі в Україні та за кордоном".
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома.
Голосували: одноголосно.


4. Щодо участі ІнАУ в Третьому Українському Форумі з управління Інтернетом IGF-UA.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
4.1. Затвердити проект Програми Форуму та погодити теми виступів у Форумі представників ІнАУ.
4.2. Провести 26.09.2012 р прес-конференцію щодо збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері ІКТ та порушень права вільного доступу громадян до мережі Інтернет з запрошенням до участі представників УСПП, Телекоммунікаційної палати України та Української асоціації операторів зв’язку Телас. В ході прес-конференції анонсувати заходи IGF-UA.
Голосували: одноголосно.


5. Про вступ до ІнАУ ТОВ «Научно-производственная фирма АКС-Групп».
Слухали: О.Федієнка.
Ухвалили:
Прийняти до складу ІнАУ ТОВ «Научно-производственная фирма АКС-Групп» у якості дійсного члена.
Голосували: одноголосно.


Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ С.Бойко

Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський