Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації Украни №12 від 26.12.2017

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 12 від 26.12.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

А.Глущенко

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2, 3, 5.2 порядку денного)

М.Крилов

А.Пятніков (при розгляді питань 1, 3, 5 порядку денного)

С.Лева

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Арутюнян (при розгляді питання 3 порядку денного)

О.Туровський (при розгляді питання 1.4 порядку денного)

І.Хлюпін (при розгляді питання 3 порядку денного)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(9 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 1, 3, 5.2;  
8 осіб при розгляді питань 2, 5.1; 7 осіб при розгляді питання 4 порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».
  2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 21.12.2017.
  3. Щодо Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції;
  4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.
  5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

  1. Взяти до відома інформацію з аналізу взаємодії з датаценрами.
  2. Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» активізувати роботу за визначеними напрямами з потенційними Учасниками UA-IX – клієнтами датацентрів відповідно до інформації з аналізу взаємодії з датацентрами.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: 

  1. Розглянути питання щодо GGC після з'ясування визначених Правлінням технічних питань.

Голосували:

За 5: К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, С.Лева.

Проти 1: М.Тульєв

Утримались 3:  А.Глущенко, А.Пятніков, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 21.12.2017.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Схвалити проект бюджету ІнАУ на 2018 рік та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ на 2018 рік.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: 

2.2. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 1 квартал 2018 року. Питання затвердження проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2018 рік розглянути разом зі звітом про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2017 рік та планом розвитку ДП «УкрМОТ» на 2018 р.

Голосували:

За 7: А.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, С.Лева, М.Тульєв.

Утримався 1:  О.Федієнко.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 

2.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до наступного засідання Правління надати на розгляд Правління проекти договорів на проведення аудиту ДП «УкрМОТ» за підсумками 2017 р. від компаній ТОВ «Кадастр-Аудит» та ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн».

Голосували: одноголосно.

 

3. Щодо Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Слухали: О.Арутюняна.

Ухвалили: 

3.1. Взяти до відома пропозицію А.Арутюняна провести установче засідання кандидатів до складу Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції. Доручити адміністрації ІнАУ надати адміністративну підтримку у проведенні засідання.

3.2. Внести питання про створення Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції до порядку денного чергового З’їзду ІнАУ.

3.3. Доручити А.Арутюняну до 01.03.2018 надати Правлінню перелік кандидатів до складу Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Голосували: одноголосно.

 

4. Щодо підготовки до проведення чергового З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

4.1. Вважати доцільним проведення чергових 25 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ у період 16-20 квітня 2018 р.

4.2. Доручити адміністрації ІнАУ до наступного засідання Правління надати пропозиції щодо дати та місця проведення Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

5. Різне.

5.1. Щодо представництва ІнАУ в Комісії КМУ у сфері захисту підприємницької діяльності.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

Направити листа до КМУ щодо створення відповідно до Закону України від 16.11.2017 № 2213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» Комісії у складі представників органів державної влади, правозахисних організацій та громадських об’єднань, установ і організацій у сфері захисту підприємницької діяльності з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам таких органів обов’язкових до розгляду рекомендацій та з пропозицією про включення до цієї Комісії представника Інтернет Асоціації України Тульєва М.В.

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Щодо заохочення персоналу ІнАУ і ДП «УкрМОТ» за підсумками роботи у 2017 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

5.2.1. За результатами роботи у 2017 році та відповідно до рішення 24-го З’їзду ІнАУ (п. 5 протоколу 24 З’їзду ІнАУ від 07.04.2017) доручити Виконавчому директору ІнАУ преміювати працівників ІнАУ у розмірі, що не перевищує місячний посадовий оклад, пропорційно відпрацьованому у 2017 р періоду.

5.2.2. За результатами роботи у 2017 році доручити директору ДП «УкрМОТ» преміювати працівників ДП «УкрМОТ» у розмірі, що не перевищує місячний посадовий оклад, пропорційно відпрацьованому у 2017 році періоду, з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                     О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                              В.Куковський