Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 01 від 29.01.2009 р.

31.01.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

29.01.2009                                    м. Київ                                                № 01

 

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

О. Ольшанський

В. Пекар

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Фєдієнко

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

 

Порядок денний:

1. Затвердження програми Конгресу і порядку денного З’їзду ІнАУ.

2. Розгляд бюджетів ІнАУ і УМОТ, рекомендованих  Бюджетним комітетом (засідання 26.01.09):

- звіти за 2008 рік;

- проекти на 2009 рік.

3. Затвердження Правил роботи в Інтернеті.

4. Затвердження Меморандуму з безпеки в Інтернеті.

5. Розгляд ТЗ на розробку проекту skarga.ua .

6. Інформація щодо проведення брифінгу для медіа 09.02.09 р., присвяченого Дню безпечного Інтернету та участі ІнАУ.

7. Обговорення необхідності  змін щодо Постанови КМУ № 1846 від 27.12.2006 року та можливість виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.

Запрошується директор ІМС Олександр Фєдієнко.

8. Прийняття в асоційовані члени ІнАУ компанії  «WebMoney» Transfer» та  перереєстрації   асоційованого члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».

9. Затвердження кандидатури Голови Юридичного Комітету.

10. Інші питання.

1. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо програми Конгресу і порядку денного З’їзду ІнАУ.

Ухвалили: доручити виконавчому директору В. Куковському внести запропоновані членами Правління зміни до програми Конгресу та порядку денного З’їзду ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

2.1. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про бюджети ІнАУ на 2008 та 2009 р.р.

2.1.1. Ухвалили: рекомендувати з’їзду ІнАУ затвердити бюджет ІнАУ за 2008 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

2.1.2. Ухвалили: рекомендувати з’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2009 рік в частині «Видатки» та  доручити виконавчому директору В.Куковському розробити два варіанти проекту бюджету ІнАУ на 2009 рік в частині «Прибутки» з урахуванням 25% та 50% підвищення членських внесків.

Голосували: «за» - одноголосно.

2.2. Заслухали: директора ДП «УМОТ» С. Пархоменко з інформацією про бюджети УМОТ на 2008 та 2009 р.р.

2.2.1. Ухвалили: затвердити бюджет ДП «УМОТ» за 2008 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

2.2.2. Ухвалили: затвердити проект бюджету ДП «УМОТ» на 2009 рік та доручити директору ДП «УМОТ» С. Пархоменко протягом семи днів розробити проект нових тарифів на підключення та обслуговування в UA-IX в 2009 році.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. Заслухали: Голову Правління ІнАУ з пропозицією проголосувати щодо затвердження Правил роботи в Інтернеті у електронній розсилці «board».

Ухвалили: проголосувати з даного питання у електронній розсилці «board».

Голосували: «за» - одноголосно.

4. Заслухали: Голову Правління ІнАУ з пропозицією проголосувати щодо затвердження Меморандуму з безпеки в Інтернеті у електронній розсилці «board».

Ухвалили: проголосувати з даного питання у електронній розсилці «board».

Голосували: «за» - одноголосно.

5. Заслухали: члена Правління ІнАУ О. Ольшанського щодо ТЗ на розробку проекту skarga.ua

Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ В. Куковському подати заявку на реєстрацію домену  skarga.com.ua, skarga.in.ua та  реєстрацію ТМ «Skarga».

Голосували: «за» - одноголосно.

6. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо проведення брифінгу для медіа 09.02.09 р., присвяченого Дню безпечного Інтернету.

Ухвалили: провести брифінг для медіа 09.02.09 р., присвячений Дню безпечного Інтернету та підготовці до Конгресу та З’їзду ІнАУ, в приміщенні ІнАУ та доручити виступити від імені ІнАУ членам Правління – О. Ольшанському та І. Пєтухову.

Голосували: «за» - одноголосно.

7. Заслухали: директора ІМС О. Фєдієнка щодо необхідності  змін до Постанови КМУ № 1846 від 27.12.2006 року та можливість виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.

7.1. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ написати лист до Фонду Держмайна України з проханням надання методики розрахунку оренди нерухомого майна, яка перебуває у державній власності.

7.2. Ухвалили: запропонувати директору ІМС О. Фєдієнку розробити проект листа  щодо можливості виділення операторам частот в діапазоні 5250-5350 МГц.

Голосували: «за» - одноголосно.

8. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо прийняття в асоційовані члени ІнАУ компанії WebMoney Transfer в Україні ТОВ «ДМ-Україна» та  перереєстрації   асоційованого члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».

Ухвалили: прийняти в асоційовані члени ІнАУ компанію WebMoney Transfer в Україні ТОВ «ДМ-Україна»  та перереєструвати члена ІнАУ ЗАТ «Одесакабель» на ТОВ «Одескабель-Коаксіал».

Голосували: «за» - одноголосно.

9. Заслухали:  виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо затвердження кандидатури Голови Юридичного Комітету

Ухвалили: затвердити Головою Юридичного Комітету ІнАУ Ганну Дубко

Голосували: «за» - одноголосно.

10. Заслухали:  виконавчого директора ІнАУ з інформацією щодо листа з НКРЗ про проведення наради з обговорення зауважень та пропозицій до проекту документу «Порядок використання кабельної каналізації електрозв’язку».

Ухвалили: направити Голову Правління та виконавчого директора ІнАУ для участі у засіданні робочої групи 4 лютого.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                          Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                          Т. Дацина