Протокол засідання Комітету від 30.03.2016

Протокол позачергового засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 30.03.2016 р.                                                                                                     м. Київ

Присутні:

Голова комітету

Т. Попова

Члени комітету

Н. Гаращенко

В. Куковський

Б. Борисов

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (5).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.                  Корегування  бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. з урахованням  поданної “Податковової деклараціі з податку на прібуток підприємства за 2015 рік”

2.                  Що до ТВО Голови Бюджетного комітета ІНАУ.

 

 

 

РІШЕННЯ

1.Корегування  бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 р. з урахованням  поданної “Податковової деклараціі з податку на прибуток підприємства за 2015 рік”

 

Слухали: Б.Борисова, Н.Гаращенко, Т.Попову.

Ухвалили:

1. Відкорегувати  бюджет ДП «УкрМОТ» за 2015 р по статі “Амортізаційні відрахування”  та “Дебіторська заборговоність від нерезидентів України” згідно з “Податкововою декларацією з податку на прибуток підприємства за 2015 рік”

 

Голосували: одноголосно.

2. Що до ТВО Голови Бюджетного комітета ІНАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. В звязку с тим, що Попова Т.В.   з 01.04.2016 відмовляється виконувати обов’язки Голови Бюджетного комітета ІНАУ, рекомендувати Правлінню обрати  ТВО Голови Бюджетного комітета ІНАУ.

2.2. Повторно рекомендувати Правлінню розширити склад Бюджетного комітета ІНАУ.

 

Голосували: одноголосно.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова