Протокол засідання Комітету від 28.08.2013

Протокол засідання Комітету від 28.08.2013

Засідання Доменного комітету Інтернет Асоціації України 

28.08.13 р. м. Київ

Учасники засідання:

1. Пєтухов Іван Михайлович, ІнАУ, Голова Комітету

2. Зубок Віталій Юрійович, ІЦ ElVisti, Член Комітету

3. Карпов Георгій Вадимович, ІнАУ, Член Комітету

4. Кохманюк Дмитро Сергійовия, .UA, Член Комітету

5. Дяченко Валерія Андріївна, ІнАУ, Член Комітету

6. Бронін Сергій Вадимович, УАФІТ, Член Комітету

На засіданні Комітету присутні члени комітету (6),

Що складає більшість від загальної кількості складу (10).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денної.

 

Порядок денний: 

1.    Опрацювання розроблених Координаційною Радою УМІЦ документів до Концепції розвитку домену .УКР.:

·        Правила.doc

·        Порядок формування стоп-листа в домені .УКР

·        Вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами

·        Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .УКР

·        Технічний регламент домену .УКР

·        Угода про акредитацію

·        Договір про технічну підтримку системи реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР

2.    Виконання протокольного доручення Правління ІнАУ від 31.05.2013 щодо напрацювання пропозиції стосовно принципів формування складу Координаційної ради, її повноважень, функцій, а також необхідних кроків щодо переходу УМІЦ та Координаційної ради до актуального стану. 

3.    Інше: щодо клопотання Шаруна Володимира Валерійовича, ТОВ «УкрНет»

 

Вирішили:

1.                 Рекомендувати правлінню ІНАУ вирішити наступні питання:

1.1.            Визначити цілі та стратегію подальшої роботи Комітету стосовно напрацювання пропозицій, пов’язаних з функціонуванням домену .УКР, зокрема:

·        сформулювати основну мету діяльності ІнАУ стосовно домену .УКР у відповідності до положень Статуту ІнАУ.

·        визначити конкретних суб’єктів взаємовідносин в домені .УКР, на яких має бути спрямована подальша робота ІнАУ.

·        за результатами прийнятих рішень, доручити Доменному комітету підготувати тактику дій з питань домену .УКР у відповідності до попередніх пунктів.

1.2.            Розглянути можливість звернення ІнАУ до визначених Правлінням суб’єктів господарювання, відповідно до попереднього пункту, з пропозицією розроблення ІнАУ та експертами ринку в складі Доменного комітету ІнАУ комплексу адекватних документів, якими б регламентувались прозорі правила реєстрації та роботи в домені .УКР, які б закріплювали механізми регулювання рівних взаємовідносини всіх суб’єктів в домені .УКР, які в повній мірі захищають права та інтереси реєстрантів, в тому числі і щодо прав інтелектуальної власності на зареєстровані в домені .УКР торгові марки.

 

2.                 З урахуванням затвердженої рішенням Координаційної ради УМІЦ від 16.08.2013 остаточної редакції Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, а також не врахування Координаційною радою принципових зауважень та пропозицій до її змісту, що надавались ІнАУ листом № 98 від 13.06.2013, питання напрацювання пропозиції стосовно принципів формування складу Координаційної ради, її повноважень, функцій, а також необхідних кроків щодо переходу УМІЦ та Координаційної ради до актуального стану визнано як безперспективні, недієві та по суті не розглядались.

 

3.                 Різне.
Вирішили: 
Рекомендувати Правлінню виключити зі складу Членів Доменного комітету ІнАУ Шаруна Володимира Валерійовича, перевівши його в експерти Комітету.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

Голова комітету                                                                                                    Пєтухов І.М

Секретаря комітету                                                                                             Дяченко В.А