Протокол засідання Комітету від 26.01.2016

Протокол засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 26.01.2016 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Т.Попова

Члени комітету

Н.Гаращенко

В.Куковський

Б.Борисов

 

На засіданні Комітету присутні члени комітету (4),

що складає більшість від загальної кількості складу (6).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт по бюджету ІнАУ за 2015 р.

2. Проект бюджету ІнАУ на 2016 р

3. Щодо проекту умов оплати праці працівників ДП «УкрМОТ»

 

РІШЕННЯ

1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ схвалити результати виконання бюджету ІнАУ за 2015 р. та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити річний звіт по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 р. (з урахуванням відповідних доповнень до статті «доходи» щодо повернення заборгованостей зі сплати членських внесків за 2015 р та відповідних доповнень до статті «розходи» з урахуванням витрат на веб-сайт ІнАУ та витрат по статті «Спонсорство»).

 

2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ схвалити проект бюджету ІнАУ на 2016 р. та рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити бюджет  ІнАУ на 2016 р. з урахуванням зауважень.

 

3. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проект умов оплати праці працівників ДП «УкрМОТ» на 2016 р. з урахуванням зауважень.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова