Протокол засідання Комітету від 24.04.2017

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 24.04.2017 р.                                                                                                     м. Київ

 

Учасники засідання:

Голова Комітету:

Д.Сизов

Члени комітету

І.Малишко

В.Куковський

Н.Підмогильна

Ю.Прибора

Запрошені

М.Половинка

 

У засіданні Комітету беруть участь члени комітету (5),

що складає повний склад Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 1-й квартал 2017 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 1-й квартал 2017 р.

3. Щодо вдосконалення форми звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ».

 

РІШЕННЯ

1.  Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 1-й квартал 2017 р.

Ухалили:

Довести до відома Правління ІнАУ, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1 кварталу 2017 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 24 З’їздом ІнАУ.

 

2 Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 1-й квартал 2017 р.

Ухалили:

2.1. Довести до відома Правління ІнАУ, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкоМОТ» впродовж 1 кварталу 2017 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

2.2. Враховуючи позитивні результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016 р. та схвальні відгуки аудитора про фінансову звітність в ДП «УкрМОТ» за підсумками 2016 р., рекомендувати Правлінню ІнАУ преміювати головного бухгалера ДП «УкрМОТ» Н.Підмогильну в розмірі одного посадового окладу.

 

3. Щодо вдосконалення форми звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ».

Ухалили:

3.1. При доопрацюванні форми звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» передбачити можливість відображення дебіторської заборгованості і автоматизоване формування переліку дебіторів.

3.2. Запропонувати членам Комітету надати пропозиції щодо аудиторських компаній для проведення подальшого аудиту ДП «УкрМОТ».

3.3. Доручити Н.Підмогильній до наступного засідання Комітету узагальнити пропозиції та запропонувати до розгляду Комітетом перелік аудиторських компаній для проведення подальшого аудиту ДП «УкрМОТ».

 

Всі рішення прийнято консенсусом.