Протокол засідання Комітету від 24.01.2012

Протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ

 

 

Від 24.01.2012 р.                                                                        м. Київ

 

Присутні:

Голова комітету

Попова Т.

Члени комітету

Гудзь О.

Куковський В.

На засіданні Комітету присутні члени комітету (3),

що складає більшість від загальної кількості складу (5).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.   Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2011 рік.

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2012 рік.

3.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2011 рік.

4.  Розгляд проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2012 рік.

 

Рішення

1. Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2011 рік.

Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ зі звітом про виконання бюджету ІнАУ за 2011р.

Постановили: Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.  Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2012 рік.

Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ з проектом бюджету ІнАУ на 2012 р.

Постановили:  Рекомендувати Правлінню ІнАУ рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2012 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком»  за  2011 рік.

Заслухали: Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» зі звітом про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2011 рік.

Постановили: Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2011 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

4. Розгляд проекту бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2012 рік.

Заслухали: Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» з проектом бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2012 рік.

Постановили: Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проект бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» на 2012 рік.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                Т. Попова