Протокол засідання Комітету від 21.05.2013

Протокол засідання Комітету від 21.05.2013

Засідання Доменного комітету Інтернет Асоціації України 

21.05.13 р. м. Київ

Учасники наради

1. Пєтухов Іван Михайлович ІнАУ Голова Комітету

2. Зубок Віталій Юрійович ІЦ ElVisti Член Комітету

3. Карпов Георгій Вадимович ІнАУ Член Комітету

4. Приходько Оксана Дмитрівна ЭМП Член Комітету

5. Кохманюк Дмитро Сергійовия .UA Член Комітету

6. Шарун Володимир Валерійович УкрНет Член Комітету

7. Петренко Людмила Адамант Телеком Експерт

8. Дяченко Валерія Андріївна ІнАУ

На засіданні Комітету присутні члени комітету (7),

Що складає більшість від загальної кількості складу (10).

Засідання Комітету вважається правомочним

Розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання (попередньо встановлений)

1. Щодо Концепції розвитку домену .УКР.

2. Щодо розробки документів до Концепції розвитку домену .УКР.

3. Про підготовку до круглого столу Держінформнауки 22 травня з обговорення концепції розвитку домену .УКР.

4. Щодо принципів формування Координаційної Ради.

5. Щодо окремих аспектів функціонування доменної зони України та представлення інтересів держави в ICANN.

6. Щодо тез доповідей до 14-ї конференція ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» "Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку".

7. Різне: заміна секретаря Доменного комітету ІнАУ

Вирішили:

1.               До редакції Концепції розвитку домену .УКР зауваження та пропозиції відсутні.

 

2.       Питання розробки документів до Концепції розвитку домену .УКР. розглянути після затвердження Концепції.

 

3.       Рекомендувати представнику ІНАУ під час участі у круглому столі Держінформнауки 22 травня присвяченій розвитку домену .УКР. звернутись до учасників з наступним:

·        Інтернет асоціація України вітає рішення ICANN про делегування Інтернет-співтовариству України національного домену УКР. В той же час, ІнАУ не підтримує ініціаторів данного процесу та спосіб, у який був отриманий домен .УКР

·        Інтернет асоціація України вважає першорядною задачею відтворення Координаційної ради УМІЦ як легітимного робочого органу з керування доменом УКР, задля сталого розвитку системи національних доменних імен, а також дотримання принципів відкритості у вказаній сфері.

З цією метою ІнАУ звертається до всіх зацікавлених сторін, а також до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо оновлення складу Координаційної ради з урахуванням результатів адміністративної реформи та необхідності побудови керівного органу домену .УКР за принципом паритету суспільства, держави та бізнесу. Підтримати розроблену експертами в складі Доменного комітету ІнАУ та затверджену Правлінням ІнАУ «Концепцію розвитку домену .УКР».

Вручити секретарю Координаційної ради Гончаруку Ю.В. запит про надання інформації щодо діяльності Координаційної ради.

 

4.       Рекомендувати ІнАУ ініціювати проведення круглого столу за участю представників інтернет-спільноти, держави та бізнесу з метою обговорення концепції розвитку домену .УКР., а також відтворення Координаційної ради УМІЦ як легітимного робочого органу з керування доменом УКР.

 

5.       Підтримати пропозицію щодо представлення інтересів держави в ICANN Семиноженком Володимиром Петровичем - Головою Держінформнауки України - центрального органу виконавчої влади, основною метою діяльності якого є реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

 

6.       Рекомендувати організаторам 14ї Конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» включити до програми Конференції доповідь «Пропозиції ІнАУ щодо Концепції розвитку домену .УКР» Зубка В.Ю. (співдоповідач – Пєтухова І.М.)

 

7.       Різне.
Вирішили: 
Запропонувати Правлінню ІнАУ включити до складу Доменного комітету ІнАУ юриста ІнАУ Дяченко В.А. у якості члена Комітету. Призначити Дяченко В.А. секретарем Доменного комітету ІнАУ.

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

Голова комітету                                                                                                        Пєтухов І.М.

Секретар комітету                                                                                                    Дяченко В.А.