Протокол засідання Комітету від 20.10.2016

Протокол засідання Бюджетного комітету ІНАУ

 

 

Від 20.10.2016 р.                                                                                                     м. Київ

 

Присутні:

Голова Комітету:

Д.Сизов

Члени комітету

І.Малишко

В.Куковський

Н.Підмогильна

Ю.Прибора

Запрошений

М.Половинка (при розгляді питань 2-4 порядку денного, участь за допомогою засобів конференц-зв’язку)

 

На засіданні Комітету присутні члени комітету (5),

що складає повний склад Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2016 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3-й квартал 2016 року.

3. Щодо механізму здійснення постійного контролю за бюджетом ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

4. Щодо розробки проектів бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

 

РІШЕННЯ

1.  Звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2016 р.

Слухали: В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартал 2016 р.

Ухвалили:

1.1. Довести до відома Правління ІнАУ, що аналіз фактичного  використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3 кварталу 2016 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 22 З’їздом ІнАУ на 2016 рік.

1.2. Рекомендувати Виконавчому директору ІнАУ направити членам ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків понад 3 міс., листи щодо необхідності сплати існуючої заборгованості.

 

2.  Звіт про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3-й квартал 2016 р.

Слухали: М.Половинку та В.Куковського про виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 3 квартал 2016 р.

Ухвалили:

Довести до відома Правління ІнАУ, що аналіз фактичного використання бюджетних коштів ДП «Українська мережа обміну трафіком» показав цілковиту відповідність до фактичної господарської діяльності ДП «УкрМОТ».

3. Щодо механізму здійснення постійного контролю за бюджетом ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: членів Комітету.

Ухвалили:

Запропонувати члену Бюджетного комітету І.Малишко на постійній основі здійснювати контроль за бухгалтерським обліком ІнАУ та ДП «УкрМОТ» (за згодою). Запропонувати адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» забезпечити технічні можливості для здійснення контролю за бухгалтерським обліком ІнАУ та ДП «УкрМОТ членом Бюджетного комітету на постійній основі.

 

4. Щодо розробки проектів бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» на 2017 рік.

Слухали: Д.Сизова.

Ухвалили:

Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» до 30.11.2016 р. розробити та надати на розгляд Комітету проекти бюджетів ІнАУ і ДП «УкрМОТ» на 2017 рік,  а також пропозиції змін до структури облікової форми бюджету ДП «УкрМОТ».

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.

 

 

 

Голова Бюджетного комітету                                                                            Д.Сизов

 

В.о. Секретаря Бюджетного комітету                                                              В.Куковський