Протокол засідання Комітету від 20.08.2019

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

 

20.08.2019 року                                                                                                              м. Київ

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

 

Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть» – Голова Комітету, Голова Правління ІнАУ;

Ляшенко Володимир, ТОВ «УТГ»;

Марчук Антон, ТОВ «Ланет Нетворк»;

Федієнко Олександр, Правління ІнАУ.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Гусєв Олег, Комісія УСПП з питань науки та ІТ;

Дудник Світлана, ІнАУ;

Клітна Наталія, АППК;

Лева Сергій, Правління ІнАУ;

Ліман Василь, ГС «Асоціація управителів житла»;

Осадчих Олена, АППК;

Польовий Вадим, ГС «Асоціація управителів житла».

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

 

     1. Про стан виконання органами місцевого самоврядування Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

     2. Щодо створення постійно діючої робочої групи з представників ІнАУ, АППК, Асоціації міст України, ГС «Асоціація управителів житла» та інших зацікавлених сторін для напрацювання алгоритмів дій щодо запобігання та/або вирішення конфліктних ситуацій, узгодження форми договорів з доступу та інших документів, передбачених Законом про доступ та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання

 

РІШЕННЯ:

 

1. За результатом обговорення взаємних проблемних питань, пов’язаних із розміщенням телекомунікаційних мереж відповідно до Закону про доступ та нормативно-правових актів, розроблених на його виконання, учасники засідання узгодили свої подальші дії у такому напрямку:

1.1. Створити постійно діючу робочу групу з представників асоціацій та інших зацікавлених сторін для напрацювання алгоритмів дій щодо запобігання та/або вирішення конфліктних ситуацій, узгодження форми договорів з доступу та інших документів, передбачених Законом про доступ та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (далі – постійно діюча робоча група).

Рекомендувати учасникам засідання надати пропозиції щодо персонального складу цієї робочої групи.

1.2. Прийняти за доцільне визначити роботу постійно діючої робочої групи у напрямках:

питання, які можуть бути вирішені внаслідок спільного регулювання, зокрема, щодо:

  • напрацювання взаємного переліку нормативно-правових актів, які використовуються власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта будівництва та операторами, провайдерами телекомунікацій при розміщенні телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг;
  • визначити перелік першочергових проблемних питань, які необхідно взаємно вирішити;
  • опрацювати «алгоритм виходу із кризових ситуацій», пов’язаних із доступом операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів будівництва з метою розміщення телекомунікаційних мереж;
  • взаємний обмін між асоціаціями напрацьованими документами, розробленими на виконання Закону про доступ та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону тощо;

 

питання, які потребують опрацювання та внесення пропозицій щодо змін до законодавства, зокрема:

  • удосконалення механізму транзиту телекомунікаційних мереж (з практичного досвіду застосування Закону про доступ);
  • врегулювати питання правонаступництва власника (володільця) інфраструктури об’єкта будівництва;
  • розглянути питання щодо можливості досудового врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта будівництва;
  • встановлення органів та повноважень щодо державного нагляду, а також відповідальності за невиконання вимог Закону, тощо.

 

2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та направити листи до інших профільних асоціацій, а саме, Асоціації «Телекомунікаційна палата України», Асоціації «ТЕЛАС», ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ», із запрошенням взяти участь у роботі постійно діючої робочої групи.

 

3. Рекомендувати Адміністрації ІнАУ, після узгодження тексту з учасниками засідання, розмістити на власному вебсайті інформацію про створення постійно діючої робочої групи.

 

Рішення прийнято консенсусом.