Протокол засідання Комітету від 17.06.2009 р.

Протокол засідання комітету ІнАУ

з питань Свободи слова

 

від 17.06.09 р.                                                                                                       м. Київ

 

Присутні:

 

Члени комітету

Дяченко О.                    (УАВПП)

Карибіна Я.                    (ІА "ЛігаБізнесІнформ")

Кравченко В.                 (член Правління ІнАУ)

Пекар В.                       (Компанія «Євроіндекс»)

Сорока О.                      (СП ЗАТ "Медіа Інвест")

Шнурко-Табакова Е.       (член Правління ІнАУ)

 

Запрошені:

Попова Т.

Куковський В.

 

В.О. Секретаря:

Куковський В.

На засіданні Комітету присутні члени комітету (6),

що складає більшість від загальної кількості складу (11).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

 

 

Порядок денний

 

1. Про виконання рішень засідання комітету ІнАУ з питань свободи слова від 8.04.2009 р.

2. Обговорення та затвердження Меморандуму про співробітництво в сфері захисту свободи слова в Україні.

3. Обговорення проекту ЗУ «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі)» та «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії)», а також можливих заходів реагування на етапах розгляду законопроектів.

4. Обговорення Декларації і рішень конференції міністрів медіа та комунікацій ЄС 28-29 травня 2009 у сфері нового поняття медіа.

5. Про плани подальшої роботи.

 

 

1. Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ про виконання рішень засідання комітету ІнАУ з питань Свободи слова від 8.04.2009 р.

 

Постановили:

 

1.1.           Прийняти інформацію до відома.

1.2.           Звернутися до члена комітету ІнАУ з питань свободи слова Е.Багірова з запитом про строки проведення Міжнародною Лігою захисту прав громадян України спільно з Національною комісією з питань суспільної моралі круглого столу щодо змін до ЗУ «Про захист суспільної моралі». У запиті підтвердити готовність комітету зі Свободи слова ІнАУ до співробітництва при проведенні круглого столу.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

2. Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ про «Меморандум про співпрацю щодо захисту свободи слова в Україні».

 

Постановили:

2.1.           Взяти запропонований проект «Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в Україні» за основу.

2.2.           Доручити виконавчому директору ІнАУ внести в документ запропоновані зміни та надіслати його на затвердження до розсилки комітету ІнАУ з питань Свободи слова.

2.3.           Запропонувати членам комітету ІнАУ з питань Свободи слова підписати цей Меморандум з розміщенням відповідної інформації і посилань на своїх веб-ресурсах.

2.4.           Після підписання Меморандуму членами комітету провести прес-конференцію щодо старту ініціативи з підписання Меморандума та приєднання до нього інших інтернет-ЗМІ і відповідно створення спільноти інтернет-ЗМІ при Інтернет Асоціації України на засадах прийняття принципів Кодексу суспільного функціонування інтернет-ЗМІ.

2.5.           Підсумки першого етапу створення спільноти інтернет-ЗМІ при Інтернет Асоціації України підвести на початку вересня, і на базі отриманого досвіду спланувати подальшу роботу з розбудови спільноти інтернет-ЗМІ при Інтернет Асоціації України.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

3. Заслухали: Голову Правління ІнАУ Т.Попову, членів комітету з питань Свободи слова з інформацією про проект ЗУ «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі)» (№ 1340, поданий за ініціативою народного депутата Москаля Г.Г.) та про проект ЗУ «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії» (№ 3271, поданий за ініціативою народного депутата Унгуряна П.Я та ін.).

 

Постановили:

3.1.           Під час проведення прес-конференції 22.06.2009 з нагоди запуску проекту Skarga.ua висвітлити аспекти законотворчості, коли під гаслом боротьби з порнографією фактично здійснюється боротьба зі свободою слова в українському інтернет-просторі.

3.2.           Зробити короткий юридичний аналіз законопроекту № 1340 на двох сторінках, написати на основі цього аналізу яскравий текст, який стане основою для звернення.

3.3.           Написати відкриті листи всім депутатам на особистий e-mail, а також в медіа та в правозахисні організації зі зверненням щодо шкоди законопроектів 1340 та 3271.

3.4.           Перевести звернення на англійську мову, звернутися до Ради Європи, інші організації про недоліки у виконанні міжнародних зобов’язань України у питаннях свободи слова.

 

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

4. Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ щодо Декларації і рішень конференції міністрів медіа та комунікацій ЄС 28-29 травня 2009 у сфері нового поняття медіа і щодо Директиви Євросоюзу № 24 від 15 березня 2006 р. «Про збереження даних».

 

Постановили:

4.1.    Провести майстер-клас для представників медіа за участі членів юридичного комітету ІнАУ та комітету ІнАУ з питань Свободи слова щодо технічних способів обмеження свободи слова в Україні. Мета - підвищення професійного рівня журналістів у питаннях висвітлення положень Декларації і рішень конференції міністрів медіа та комунікацій ЄС 28-29 травня 2009 у сфері нового поняття медіа і щодо Директиви Євросоюзу № 24 від 15 березня 2006 р. «Про збереження даних».

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Заслухали: Членів комітету з питань Свободи слова з пропозиціями про план роботи комі