Протокол засідання Комітету від 16.02.2016

Засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

16.02.2016 р.                                                                                                                        м. Київ

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ

1.        Нагорнюк Андрій – Голова Комітету, Член Правління ІнАУ

2.        Напрієнко Дмитро, «Датагруп»

3.        Тарахкотелик Олександр, «Волз»

4.        Підгорний Володимир, «Адамант»

5.        Кондратюк Володимир, член Правління ІнАУ

6.        Куковський Володимир, ІнАУ

7.        Марчук Антон, «Ланет Нетворк»

8.        Оніщенко Дмитро, «Телекомунікаційна палата України».

9.        Пятніков Анатолій, «ІТ Телесеть»

10.    Ющенко Євген, «Білінк»

11.    Арутюнян Олександр, «Павутина»

12.    Хлюпін Ігор, «Інтрафік»

13.    Зайончковська Тетяна, Укртелеком

14.    Гусев Олег, член Правління ІнАУ

15.    Дяченко Валерія, юрист ІнАУ.

16.    Павлова Олена.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ

1. Щодо Рішення Київради від 11.02.201 р. «Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації (електрозв’язку)».

2. Обговорення проекту методики розрахунку тарифів на доступ операторів телекомунікацій до об’єктів комунальної власності в м. Києві, розробленої, розробленої ПрАТ «Діпрозв'язок».

3. По Програмі правового захисту інтересів членів ІнАУ :

 

РІШЕННЯ

1. Щодо Рішення Київради від 11.02.201 р. «Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації (електрозв’язку)».

1.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ разом з ТПУ, УСПП, ТЕЛАС направити спільний лист в Київраду та КМДА з проханням надання роз`яснення щодо порядку та методики, згідно якого буде реалізуватись рішення Київради від 11.02.201 р. «Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації (електрозв’язку)».

1.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ разом з ТПУ, УСПП, ТЕЛАС направити спільний лист в НКРЗІ, ДКП та АМКУ щодо з’ясування позиції регулюючих та контролюючих органів щодо прийнятого Київрадою рішення від 11.02.201 р. «Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації (електрозв’язку)» в частині можливих порушень законодавства.

1.3. Після отримання відповідей на зазначені листи готувати пропозиції про скасування(перегляд) цього рішення.

 

2. Обговорення проекту Методики розрахунку тарифів на доступ операторів телекомунікацій до об’єктів комунальної власності в м. Києві, розробленої ПрАТ «Діпрозв'язок» (далі - Методики).

2.1. Рекомендувати Правлінню ІнАУ визнати Методику, розроблену ПрАТ «Діпрозв'язок» та запропоновану на засіданні 11.02.2016 створеної КП «КЖСЕ» Робочої групи неприйнятною для учасників ринку.

2.2. Отримати з офіційних джерел список створеної  КП «КЖСЕ» Робочої групи по доопрацюванню Методики та наказ про її створення.

2.3. Рекомендувати членам Робочої групи – суб`єктам підприємницької діяльності направити в КП «КЖСЕ» та ПрАТ «Діпрозв'язок» запит з проханням надати роз`яснення по деяким розділам та пунктам Методики та включення до складу РГ не лише операторів, а й представників профільних асоціацій.
Рекомендувати  членам Робочої групи - представникам суб`єктів підприємницької діяльності на черговому засіданні РГ (29.02.2016 р) своїми виступами триматись спільно узгодженої позиції – неприйняття даної Методики в запропонованій ПрАТ «Діпрозв'язок» редакції.
У випадку протистояння та ігнорування ПрАТ «Діпрозв'язок» та КП «КЖСЕ» вимог учасників ринку до Методики, організувати та провести прес-конференцію з залученням широкого кола ЗМІ.

 

3. По Програмі правового захисту інтересів членів ІнАУ :

3.1. Згідно п.2.1. Програми правового захисту інтересів членів ІнАУ отримати від Членів ІнАУ з певною правовою проблемою, що відноситься до напрямків діяльності Комітету, письмове звернення до Голови Комітету з проханням її розгляду.

3.2. Рекомендувати Голові Комітету після отримання звернення негайно, але не пізніше терміну, вказаного у п.2.2. Програми правового захисту інтересів членів ІнАУ, зібрати Комітет для розгляду питання .

3.3. По результатам засідання Комітету надати питання на розгляд Правління ІнАУ щодо збору цільових внесків на вирішення проблемних питань (суди з Київрадою по прийнятим нею   Рішенням, або лобіювання прийняття Закону про доступ до інфраструктури чи внесення в Закон про телекомунікації доповнень про безкоштовний доступ до інфраструктури.

3.4. Рекомендувати Правлінню ІнАУ створити ініціативну групу, визначитись з виконавцем, кошторисом витрат, та здійснити цільовий збір коштів у порядку передбаченому  Програмою правового захисту інтересів членів ІнАУ.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.