Протокол засідання Комітету від 14.12.2010 р.

Протокол засідання Комітету ІнАУ з питань захисту

прав людини та свободи слова

 

від 14.12.2010 р.                                                                                                      м. Київ

 

Присутні:

 

Шнурко-Табакова Елліна          Голова Комітету ІнАУ, Член Правління ІнАУ

Пекар Валерій                              Компанія «Євроіндекс»

Погорелов     Олексій                  УАВПП

Рибка Євген                                    ІА "ЛігаБізнесІнформ"

Володимир Куковський               ІнАУ

Бондарчук Марина                       ІнАУ, секретар Комітету

Роман Головенко                           Інститут Масової Інформації

 

На засіданні Комітету присутні члени комітету (6),

що складає більшість від загальної кількості складу.

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

1.      Обговорення «Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в України». 2.      Розгляд питання щодо необхідності розробки та підтримки у рамках роботи Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова проекту «Етика он-лайн журналістики» (Ініціатор та розробник - О. Волошенюк, Виконавчий директор «Академії Української преси») 3.      Обговорення результатів громадського обговорення, ініційованого Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі на тему: «Чи потрібен Україні демократичний закон про захист суспільної моралі?» з огляду на останні законодавчі ініціативи. 4.      Планування роботи Комітету на 2011 р. 5.      Різне.

Хід розгляду питань порядку денного: 

 

1. Обговорення «Меморандуму про співпрацю щодо захисту свободи слова в України».

 

Заслухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Погорелова, В. Пекаря.

 

Постановили:

 

1.1.            З метою протидії протизаконним спробам обмеження свободи слова сприяти об’єднанню неурядових організацій, які представляють медіа- та інтернет-спільноту (зокрема, Українська Асоціація видавців періодичної преси, Незалежна асоціація телерадіоMовників, Академія Української преси, Інститут масової інформації, Східноєвропейський інститут проблем медіа, тощо). З цією метою запросити представників цих об’єднань до створення незалежного саморегулюючого органу – Інформаційної ініціативи з питань  захисту свободи слова.

1.2.            Доопрацювати в рамках Комітету ІнАУ проект Меморандуму Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова та організувати у найкоротші терміни процес узгодження та підписання учасниками Інформаційної ініціативи Меморандуму. Провести обговорення документу в електронній розсилці Комітету.

 

1.3.             Винести проект Меморандума та на узгодження Правління ІнаАУ.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

2.      Розгляд питання щодо необхідності розробки та підтримки у рамках роботи Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова проекту «Етика он-лайн журналістики» (Ініціатор та розробник - О. Волошенюк, Виконавчий директор «Академії Української преси»).

Заслухали: В. Куковського, Виконавчого директора ІнАУ.

 

Постановили:

 

2.1.   Запропонувати О. Волошенюк розробити технічне завдання проекту «Етика он-лайн журналістики» й надати його на розгляд до Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова.

2.2.  Доручити Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова відслідковувати хід роботи з його розробки.

2.3. Винести технічне завдання проекту  «Етика он-лайн журналістики» до розгляду на Правління ІнАУ.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

3.      Обговорення результатів громадського обговорення, ініційоване Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі на тему: «Чи потрібен Україні демократичний закон про захист суспільної моралі?» з огляду на останні законодавчі ініціативи. Заслухали: М. Бондарчук, заступника Виконавчого директора ІнАУ, секретаря Комітета ІнАУ з питань прав людини та свободи слова.

Постановили:

 

3.1.  Написати спільне Звернення ІнАУ, НАМ, ІТК, УАВПП та ін.. до Президента та Уряду щодо порушень, із якими проходили громадські обговорення, ініційовані та проведені НЕК 13.12.2010 р. в «Укрінформі».

3.3. Ініціювати та провести додаткові громадські слухання із залучення широких кіл громадськості й актуалізувати стан справ у даній сфері.

3.3. Винести проект Звернення на розгляд Правління ІнАУ.

  

Голосували: «за» - одноголосно

4.      Планування роботи Комітету на 2011 р. Заслухали: Е. Шнурко-Табакову.

Постановили:

 

4.1.   На постійній основі проводити моніторинг законодавчих ініціатив в інформаційній сфері, які стосуються питань захисту свободи слова. Зокрема, Інформаційний Кодекс, «Закон про доступ до інформації».

4.2. Розробити детальний план роботи Комітету на 2011 рік  й винести його на обговорення на засідання Комітету ІнАУ з питань прав людини та захисту свободи слова.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету ІнАУ

з питань прав людини й захисту свободи слова                                Е. Шнурко-Табакова

 

 

Секретар Комітету ІнАУ

з питань прав людини й захисту свободи слова                                   М. Бондарчук