Протокол засідання Комітету від 10.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини
і свободи слова

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

м. Київ                                                                                                                     «10» квітня 2013 р.

 

 

Присутні:

 

Шнурко-Табакова Елліна           Голова Комітету ІнАУ

Большакова Ольга                        НАМ, Східноєвропейський  інститут  проблем медіа

Сорока Олександр                         Медіа Інвест

Попова Тетяна                                 ІнАУ

Пригорницька Марина                ІнАУ

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.          Обговорення позиції Комітету та методів її розповсюдження стосовно законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопками та обмеження цивільного обігу археологічних предметів».

2.1. Розробка шляхів підвищення безпеки дітей в Інтернет-просторі.

2.2. Обговорення способів популяризації і розвитку проекту «Скарга», який сприяє викоріненню в українському Інтернеті матеріалів, які містять елементи насилля;

2.3.     Обговорення методів подальшої популяризації ідеї саморегулювання електронних медіа та розвитку Інформаційної ініціативи.

3.       Про проведення заходів щодо підтримки Законопроекту Міністерства юстиції України щодо змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі".

4.       Розгляд та обговорення змісту листів НЕК захисту суспільної моралі до ІнАУ та визначення позиції Комітету щодо подальшого листування з НЕК захисту суспільної моралі.

5.       Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Обговорення позиції Комітету та методів її розповсюдження стосовно законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопками та обмеження цивільного обігу археологічних предметів».

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Сороку.

Ухвалили: підготувати та запропонувати Правлінню ІнАУ направити до керівників фракцій та профільних комітетів ВРУ листи, в яких наголосити на потребі отримання попередньої експертної оцінки ІнАУ та представників інших  інститутів громадської спільноти законодавчих ініціатив, пов’язаних з інформаційним суспільством. До листів підготувати інформаційні довідки стосовно законопроектів:

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопками та обмеження цивільного обігу археологічних предметів» (реєстр. № 2616)

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доказів нотаріусом» (реєстр. № 2567) 

-         «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (реєстр. № 10447).

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. На виконання Резолюції 16 З’їзду ІнАУ:

2.1.  Розробка шляхів підвищення безпеки дітей в Інтернет-просторі.

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Сороку, О. Большакову.

Ухвалили: запропонувати Правлінню ІнАУ направити лист до НЕК захисту суспільної моралі, в якому викласти методи оскарження матеріалів, які порушують норми суспільної моралі та розміщені на інтернет-ресурсах для перегляду широкому колу інтернет-користувачів.

 

2.2. Обговорення способів популяризації і розвитку проекту «Скарга», який сприяє викоріненню в українському Інтернеті матеріалів, які містять елементи насилля.

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, Т. Попову.

Ухвалили: отримати від постачальника хостингу проекта «Скарга» статистичні дані щодо його функціонування з метою проведення аналізу та обговорення способів  його популяризації.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.3. Обговорення методів подальшої популяризації ідеї саморегулювання електронних медіа та розвитку Інформаційної ініціативи.

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Большакову.

Ухвалили:  ознайомити зі змістом Інформаційної ініціативи Голову Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації з метою її підтримки.

 

3. Про проведення заходів щодо підтримки Законопроекту Міністерства юстиції України щодо змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі".

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Большакову, Т. Попову.

Ухвалили: розглянути можливість проведення круглого столу в травні
2013 р., на якому розглянути питання про необхідність виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, та щодо необхідності повторного внесення Законопроекту Кабінету міністрів України щодо змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі". Рекомендувати НАМ виконати організаційну роботу з підготовки круглого столу, з залученням членів Комітету.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Розгляд та обговорення змісту листів НЕК захисту суспільної моралі до ІнАУ та визначення позиції Комітету щодо подальшого листування з НЕК захисту суспільної моралі.

Слухали: Е. Шнурко-Табакову, О. Большакову, О. Сороку, Т. Попову.

Ухвалили: проект відповіді на листи від НЕК захисту суспільної моралі доповнити інформацією стосовно функціонування власного проекту «Скарга», який сприяє викоріненню в українському Інтернеті матеріалів, які містять елементи насилля.

 Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Різне

5.1. Щодо внесення змін до складу Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова.

Слухали: Е. Шнурко-Табакову.

Ухвалили: призначити секретарем Комітету Пригорницьку М.А., секретаря ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Комітету ІнАУ з питань

захисту прав людини та свободи слова                            Е. Шнурко-Табакова

 

Секретар Комітету ІнАУ                                                             М. Пригорницька