Протокол засідання Комітету від 08.04.2009 р.

Протокол засідання Комітету ІнАУ

з питань свободи слова

 


від 08.04.09 р.                                                                                                       м. Київ

Були присутні:

Голова Комітету:

Шнурко-Табакова Е., член Правління ІнАУ

Члени Комітету:

Поваляєва М., Кримтел (представник компанії-члена ІнАУ)

Притула О., «Українська правда»

Карибіна Я., «ЛігаБізнесІнформ»

Дяченко О., УАВПП

Запрошені:

Попова Т.,  член Правління ІнАУ

Ольшанський О., член Правління ІнАУ

Кравченко В., член Правління ІнАУ

Багіров Е., Міжнародна Ліга захисту прав громадян України

Антонець О., УАВПП

Погорєлов О., УАВПП

Безлюдько Д., «Українські новини»

Рачинський С., «Радіо Свобода»

Шалайський О., «Інтерньюз»

Моісєєв П., «Інтерньюз»

Приходько І., Security.ua

Коваленко О. «Четвертий сектор»

Куковський В., ІнАУ

В.о. Секретаря:

Куковський В.

На засіданні Комітету присутні члени комітету (5),

що складає більшість від загальної кількості складу (7).

Засідання Комітету вважається правомочним

розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Затвердження Регламенту роботи комітету.

2. Формування плану роботи комітету на основі завдань, сформованих на засіданні ініціативної групи та затверджених Правлінням ІнАУ. Закріплення персональної відповідальності за вирішення цих завдань.

3. Про результати засідання Юридичного медіакомітета УАВПП з обговорення практичних аспектів діяльності он-лайн версій друкованих ЗМІ в Інтернеті.

4. Інформація про Розпорядженням КМ від 18.02.2009 № 185-р «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік» в частині що стосується п.65. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації інтернет-видань та визначення процедури державної реєстрації інтернет-видань шляхом надання їм статусу засобів масової інформації».

5. Про участь у Міжнародній конференції 24.04 «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб».

6. Про взаємодію з правозахисними та громадськими організації у сфері забезпечення свободи слова.

 

1. Заслухали: членів Комітету з питань Затвердження Регламенту роботи комітету.

 

Постановили:

1.1. Рекомендувати правлінню ІнАУ внести такі зміни до регламенту:

 

- п. 3 викласти в такому формулюванні:

3. Чергові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ, об 10 годині, в другу середу кожного парного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята.

 

- після п. 9 Регламента внести пункт з форми голосування в такому формулюванні:

10. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування членів Комітету у розсилці. В цьому разі рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували не менш ніж половина членів Комітету. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос голови Комітету має вирішальне значення.

1.2. Рекомендовати Правлінню включити Багірова Е., Кравченко В., Ольшанського О. та Рачинського С. до складу Комітету.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

2. Заслухали: членів Комітету щодо плану роботи Комітету на основі завдань, сформованих на засіданні ініціативної групи та затверджених Правлінням ІнАУ.

 

Постановили:

2.1. Визначити такі напрямки роботи Комітету на основі завдань, затверджених Правлінням ІнАУ:

1) Рекомендувати правлінню підтримати створення робочої групи при комітеті Верховної ради України з питань свободи слова.

2) В цілому констатуючи відсутність необхідності на сучасному етапі реєстрації інтернет-ЗМІ, Комітет разом з тим вважає за потрібне:

- включитися в процес громадського обговорення цього питання з метою недопущення посягань на свободу слова, визначаючи найбільш доцільним повідомлювальний характер функціонування інтернет-ЗМІ на добровільних засадах;

- визначити, що підхід на основі саморегулювання є найбільш прийнятним як в питаннях реєстрації інтернет-ЗМІ, так і в питаннях регулювання інтернет-середовища в цілому;

- розробити Кодекс суспільного функціонування інтернет-ЗМІ на основі сучасних вимог щодо свободи слова та журналістської етики, в рамках цього Кодексу розглядати комерційний та політичний тиск на ЗМІ як прояв утиску свободи слова та порушення права громадян на невикривлену інформацію; визначити механізм формування спільноти інтернет-ЗМІ при комітеті з питань Свободи слова ІнАУ на засадах визнання цими ЗМІ Кодексу суспільного функціонування інтернет-ЗМІ

3) Активно сприяти розробці та впровадженню нормативно-правової бази стосовно забезпечення свободи слова в Україні. В законах та нормативно-правових актах, що вводять певні обмеження, сприяти максимальній однозначності тлумачення положень. Серед іншого:

- сприяти конструктивному співробітництву з питань доопрацювання проекту змін до ЗУ «Про захист суспільної моралі» (див.http://moral.gov.ua/_proekt_zakon_ukrajini_pro_0_0_0_1048_1.html). Сприяти  максимальному висвітленню у ЗМІ роботи зі змін о ЗУ «Про захист суспільної моралі».

4) Доручити виконавчому директору ІнАУ звернутися до представників Євросоюзу в Україні з метою надання останніх правових актів Євросоюзу з контролю інтернет-середовища, розроблених з метою боротьби з тероризмом. Провести аналіз цих актів та на базі цього аналізу визначитися з наступними кроками Комітету, беручи до уваги ту обставину, що в українських умовах недостатньо розвинутого громадянського суспільства та інструментів контролю за державою уступка громадянами частини своїх прав державі задля підвищення безпеки несе підвищену загрозу порушення прав громадян.

5) Протидіяти спробам нормативного закріплення можливості позасудового блокування інтернет-ресурсів.

6) Сприяти створенню позитивного іміджу Інтернету як інформаційного ресурсу. 

7) Сприяти утвердженню в суспільній свідомості і в правовій практиці поняття про те, що права і свободи повинні дотримуватися незалежно від медіасередовища.

8) Розглядати скарги на обмеження свободи слова та на цензуру з метою протидії спробам зменшення свободи слова в українському сегменті мережі Інтернет та відповідно реагувати на такі скарги.

 

2.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити такий план роботи Комітету на квітень-травень:

 

№ п/п

Завдання

Строк виконання

Відповідальний

1

Розробити Кодекс суспільного функціонування інтернет-ЗМІ