Протокол засідання Комітету від 07.11.2018

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

 

07.11.201року                                                                                                       м.Київ

 

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть» - Голова Комітету;

Кузява Анатолій, ТОВ «Воля-кабель»;

Оніщенко Дмитро, ТОВ «Воля-кабель».

 

ЗАПРОШЕНІ:

Гусєв Олег, Комісія УСПП з питань науки та ІТ;

Дудник Світлана, ІнАУ;

Павленко Олександр, начальник відділу взаємоз’єднання мереж та інфраструктури Департаменту зв’язку НКРЗІ.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

 

1.Щодо впровадження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва.

2.Щодо проблемних питань взаємодії з КП «Київавтошляхміст».

3. Щодо проблемних питань взаємодії з КП «Київміськсвітло».

 

РІШЕННЯ:

 

     1. Рекомендувати Адміністрації ІнАУ направити в ел. розсилці РЕКОМЕНДАЦІЇ по застосуванню Закону, правил та методики щодо доступу до інфраструктури ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (додаються) для використання учасниками ІнАУ в роботі.

     2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та направити до ряду виконавчих органів місцевого самоврядування (а саме, обласних центрів та міст, у яких впродовж 2017-2018 р.р. у операторів, провайдерів телекомунікацій виникали проблемні питання з доступу до інфраструктури) запит про доступ до публічної інформації з метою отримання інформації щодо стану виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» стосовно приведення своїх рішень у відповідність із цим Законом, зокрема, в частині розроблення рішень про встановлення плати за доступ до об’єктів будівництва та ККЕ комунальної власності та, за наявності, та відміни раніше прийнятих рішень, що не відповідають вимогам Закону, надати копії прийнятих рішень або повідомити про рішення, які є чинними з цього питання.

     3. Рекомендувати Адміністрації ІнАУ узагальнити отримануінформаціювідповідно до п. 2 цього протоколу.

     4. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та звернутись до народного депутата України О. Данченка з проханням направити депутатське звернення до КМДА з вимогою надати інформацію про стан виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» стосовно приведення своїх рішень у відповідність із цим Законом, в т.ч., в частині розроблення рішень про встановлення плати за доступ до інфраструктури об’єктів будівництва та інфраструктури ККЕ комунальної власності та відміни раніше прийнятих рішень (2011-2018 р.р.), що не відповідають вимогам Закону, або повідомити про причини, що зумовлюють затримання прийняття таких рішень на сьогодні, а також виконання вимог Закону КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло».

     5. Рекомендувати Адміністрації ІнАУ в електронній розсилці звернутись до Членів ІнАУ з метою отримання інформації про проблемні питання, які виникають з питань доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання, а також у взаємовідносинах з цього питання з КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло».

     Узагальнити отриману інформацію.

     6. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету щодо розроблення проектів типового листа з пропозицією переукладення договору та проекту договору з доступу до інфраструктури ККЕ з метою використання таких документів Членами ІнАУ, у разі виникнення проблемних питань з КП «Київавтошляхміст» щододоступу до інфраструктури ККЕ з метою розміщення телекомунікаційних мереж.

     7. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та направити до КП «Київавтошляхміст» лист з вимогою неухильного дотримання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», Правил надання доступу до інфраструктури ККЕ та Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ при наданні операторам, провайдерам телекомунікацій доступу до інфраструктури ККЕ з метою розміщення телекомунікаційних мереж.

     8. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та направити до КП «Київміськсвітло» лист з вимогою неухильного дотримання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва та Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва при наданні операторам, провайдерам телекомунікацій доступу до інфраструктури об’єктів будівництва з метою розміщення телекомунікаційних мереж.

     9. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати ініціативу Комітету та направити до КМДА листа щодо неухильного виконання вимог п.п. 18 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» в частині організації недискримінаційного доступу операторів, провайдерів телекомунікацій та вжиття заходів із забезпечення дотримання законодавства у сфері доступу до елементів інфраструктури ККЕ та інфраструктури об’єктів будівництва з боку КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло».

     10. Рекомендувати Адміністрації ІнАУ звернутись доТелекомунікаційної палати України, Асоціації «Телас», Комісії УСПП з питань науки та ІТ з пропозицією колективного підписання вищевказаних звернень до КП «Київавтошляхміст», КП «Київміськсвітло» та КМДА.

 

Рішення прийнято консенсусом.