Протокол засідання Комітету від 06.06.2018

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань захисту економічної конкуренції

06.06.2018 року                                                                                                          м. Київ

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

 

Арутюнян Олександр, ТОВ «Павутина.NET»;

Бойко Сергій, ТОВ «БІГДАТА»;

Дудник Світлана, ІнАУ;

Мельниченко Євген, ТОВ «ADS LEGAL GROUP»;

Полюдов Олександр, ТОВ «УТЕЛС»;

Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть»;

Хлюпін Ігор, ТОВ «Інтрафік».

 

Запрошені:

Котляров Юрій, партнер ЮФ «Астерс»;

Лабунський Андрій, ТОВ «Інформаційні технології»;

Розуменко Віталій, ТОВ «Інформаційні технології».

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

 

1. План роботи Комітету з питань захисту економічної конкуренції на 2018 рік.

2.Щодо проведення дослідження ринку телекомунікаційних послуг шляхом залучення сторонніх організацій.

3. Основні задачі та перелік питань для дослідження та формування методики та методології дослідження ринку телекомунікаційних послуг.

4. Перелік питань для дослідження ринку телекомунікаційних послуг (рівень цін, питання в сфері державної допомоги, інше).

5. Щодо розроблення проекту правил добросовісної конкуренції у сфері телекомунікацій.

6. Щодо основних положень, які можуть бути включені в проект правил добросовісної конкуренції у сфері телекомунікацій.

7. Різне:

- включення до складу Комітету кандидатур: Котляров Ю., партнер практики телекомунікацій та технологій ЮФ «Астерс»; Лабунський А., ТОВ «Інформаційні технології»; Розуменко В., ТОВ «Інформаційні технології»;

- щодо дій ПрАТ «Київстар» на ринку послуг доступу до мережі Інтернет при встановленні цін, які можуть містити ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

 

РІШЕННЯ:

 

1. Затвердити План роботи Комітету на 2018 рік:

№ п/п

Зміст заходу

Дії, які потрібно виконати

Відповідальні, строки виконання

1.

Розроблення Правил професійної етики у конкуренції на ринках послуг платного телебачення та доступу до мережі Інтернет (Кодекс правил професійної етики та поведінки).

  1. Розроблення та узгодження Комітетом змісту проекту Правил.
  2. Подання проекту Правил на затвердження Правлінням ІнАУ.
  3. Презентація Правил в рамках проведення конференції (чи іншого заходу) за участі суб’єктів ринку телекомунікацій).
  4. Направити проект Правил   до Торгово-промислової палати   України та на погодження до Антимонопольного комітету України.
  5. Оприлюднення Правил та інформування учасників ринку телекомунікацій про прийняті Правила та про можливість приєднання.

 

С. Бойко,

Є. Мельниченко,

інші Члени Комітету (за згодою)

 

Строк виконання:

По п.1.1 – до 10.07, інші питання – до кінця 2018 року (по мірі етапності виконання)

2.

Проведення дослідження ринку платного телебачення та послуг доступу до мережі Інтернет

 

2.1. Визначити основні задачі та перелік питань для формування методики та методології дослідження.

2.2. Визначити перелік питань  дослідження (зокрема, рівень цін з метою встановлення та застосування рівня звичайний цін на послуги, інше).

2.3. Підготувати та подати на узгодження до Комітету пропозиції щодо: періодичності проведення досліджень (постійне, разові), процедури визначення суб’єкта, який здійснюватиме дослідження, проведення тендеру на придбання послуг з дослідження, орієнтовної вартості, фінансування та інші питання.

2.4. Після узгодження зазначених питань та прийняття рішення Комітетом – супроводжувати узгодження зазначених питань з Правлінням ІнАУ.

2.5. У разі прийняття позитивного рішення Правлінням ІнАУ – контролювати хід виконання замовлень по проведенню досліджень, тощо.

 

О. Арутюнян,

І. Хлюпін,

інші Члени Комітету (за згодою)

 

Строк виконання:

По п.2.1, 2.2, 2.3 – до 10.07, інші питання – до кінця 2018 року

3.

Поширення інформації серед громадськості, ЗМІ про діяльність Комітету, забезпечення висвітлення інформації про прийняття Правил, проведення та результати дослідження ринку платного телебачення та послуг доступу до мережі Інтернет, рівень звичайних цін на окремі телекомунікаційні послуги, тощо.

 

3.1. Розробити пропозиції щодо висвітлення діяльності Комітету та ІнАУ у зазначених напрямках та інформування з інших питань, направлених на пропагування на телекомунікаційному ринку України ідей добросовісної конкуренції, негативне сприйняття споживачами та недопущення іншими учасниками ринку дій, пов’язаних з піратством контенту, безкоштовністю отримання/надання послуг, здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без відповідної реєстрації в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, а, у випадках, передбачених законодавством, без ліцензій, інших дій, які, за звичайних умов ведення господарської діяльності можуть сприйматись як недобросовісна конкуренція на ринку телекомунікаційних послуг.

3.2. Висвітлення діяльності Комітету та ІнАУ у напрямку протидії недобросовісній конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг.

3.3. Опрацювати основні положення, методичні рекомендації та орієнтовний перелік питань, з якими Члени ІнАУ можуть звертатись до Комітету з метою захисту від недобросовісної конкуренції та проявів інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

 

І. Хлюпін

інші Члени Комітету (за згодою)

Строк виконання:

По п.3.1, 3.3 – до 10.07,

інші питання – до кінця 2018 року

4.

Внесення змін до статутних документів   ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з метою допонедопущення недобросовісної конкуренції та законодавства про захист економічної конкуренції Членами ІнАУ та діловими партнерами (контрагентами).

4.1. Розроблення проекту змін до статуту ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з метою доповненням положеннями, направленим на недопущення недобросовісної конкуренції.

4.2. Після узгодження зазначених питань та прийняття рішення Комітетом – супроводжувати узгодження зазначених питань з Правлінням ІнАУ та на Загальних Зборах (З’їзді) ІнАУ.

О. Арутюнян

 

Строк виконання:

до кінця 2018 року

5.

Сприяння захисту Членів ІнАУ від порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Розгляд звернень, заяв Членів ІнАУ з питань недобросовісної конкуренції.

У ході засідань Комітету

Постійно

6.

Участь в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій

Підготовка пропозицій, направлених на удосконалення нормативно-правової бази у сфері   телекомунікацій, забезпечення захисту економічної конкуренції, запобігання встановленню дискримінаційних цін, протидії недобросовісній конкуренції, заборони безоплатного надання послуги (крім випадків, визначених законом), запобігання встановлення демпінгових цін, запровадження часових обмежень в проведенні маркетингових акцій, тощо.

Ю. Котляров

(по мірі необхідності)

 

            План роботи Комітету подати на затвердження Правлінню ІнАУ.

 

2. Відповідно до п. 3.4 Положення про Комітет, внести пропозицію Правлінню ІнАУ про включення до складу Комітету кандидатур:

Котляров Юрій – адвокат, партнер, Юридична фірма «Астерс»;

Лабунський Андрій  ТОВ «Інформаційні технології»;

Розуменко Віталій – ТОВ «Інформаційні технології».

 

3. Після надходження від Членів ІнАУ письмових звернень на неправомірні дії ПрАТ «Київстар», які можуть мати негативний вплив на ринку телекомунікаційних послуг, повернутись до розгляду питання.

 

4. Визначити дату наступного засідання Комітету в офісі ІнАУ - 13.07.2018 о 10-30 год.

 

Рішення прийнято консенсусом.