Протокол засідання Комітету від 01.08.2017

ПРОТОКОЛ

засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

 

01.08.2017 р.                                                                                                                         м. Київ

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

 

Пятніков Анатолій, ТОВ «ІТ Телесеть» – Голова Комітету;

Куковський Володимир, ІнАУ;

Марчук Антон, ТОВ «Ланет Нетворк»;

Тарахкотелик Олександр, ТОВ «НВФ «ВОЛЗ»;  

Федько Вадим, ТОВ «Ланет Телеком».

 

ЗАПРОШЕНІ:

 

Барабін Андрій Юрійович, директор Департаменту економічного аналізу НКРЗІ;

Барабіна Вікторія Михайлівна, ПрАТ «Фарлеп-Інвест»;            

Вишнівський Віктор Вікторович, Державний університет телекомунікацій;

Дудник Світлана Петрівна, ІнАУ;

Новак Анна Олегівна, Телекомунікаційна палата України;

Литвиненко Віталій Михайлович, ВФ Україна;

Цейтліна Людмила Георгіївна, ВФ Україна;

Шилов Павло Олександрович, ПрАТ «Датагруп».

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

                                                                         

  1. Обговорення проекту Методики визначення плати за доступ до ККЕ у зв’язку з пропозиціями ПАТ «Укртелеком»;
  2. Напрацювання рекомендацій до проекту Правил доступу до ККЕ у зв’язку пропозиціями ПАТ «Укртелеком».

 

ОБГОВОРЕННЯ:

              

ПАТ «Укртелеком» подав до НКРЗІ на затвердження тарифи на надання в користування ККЕ, що може призвести до зростання цих тарифів на 69% для операторів телекомунікацій. Як з’ясовано, запропоновані товариством тарифи розраховані по фактичних затратах, по складових у діючих тарифах на певні відсотки підвищення та з урахуванням відсотка рентабельності (прибутковості). Проте, подані товариством розрахунки тарифів не у повній мірі відповідали Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 25.10.2012  № 540, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.11.2012 за № 1901/22213 (далі – Порядок), оскільки містили певні новації, не передбачені зазначеним нормативно-правовим актом.

Відповідно до Порядку, на сьогодні, формування тарифів на надання в користування ККЕ повинно здійснюватися на основі розрахунку тарифів, що проводиться, виходячи з планової собівартості послуг на надання в користування із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з обслуговування виробництва, нормативів витрат з управління підприємством.

За результатом обговорення з’ясовано, що, на сьогодні, мають місце такі проблемні питання при розрахунку тарифів на надання в користування ККЕ та здійсненні їх аналізу національним регулятором:

•   недосконала нормативно-правова база, яка б забезпечувала належний рівень прав та повноважень при перевірці національним регулятором поданих суб’єктом господарювання тарифів на надання в користування ККЕ, оскільки чинні положення нормативно-правових актів не зобов’язують суб’єктів господарювання розкривати дані по складових тарифів. Крім цього, відсутні законодавчо закріплені нормативи, наприклад, по трудозатратах, на основі яких розраховується вартість послуг на надання в користування ККЕ;

•   при поданні до національного регулятора проектів тарифів на надання в користування ККЕ ПАТ «Укртелеком» не розкриває дані, які закладено в такі тарифи, мотивуючи  конфіденційністю інформації. Внаслідок чого, національний регулятор не має права та повноважень повно та об’єктивно перевірити правильність розрахунків тарифів за складовими. Відтак, потребують внесення змін до чинних нормативно-правових актів положеннями, які визначатимуть перелік відкритих даних («дані для оприлюднення») у складових розрахунків тарифів на послуги;

•   чинне законодавство у сфері телекомунікацій не розмежовує поняття «магістральні» та «абонентські» кабельні телемережі. Законодавче визначення цих термінів може призвести до зменшення вартості послуг для суб’єктів господарювання, які використовують абонентські кабельні телемережі при отриманні послуг користування ККЕ.

Учасники засідання погодились, що по їх спостереженнях, останнім часом ПАТ «Укртелеком» не несе значних фінансових затрат на будівництво та розвиток інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, більшість з якої була побудована ще до приватизації товариством такого майна.

Учасниками засідання було обговорено можливість опрацювання анкети-опитувальника з єдиним переліком питань (складових) та даних, які можуть враховуватись для порівняння та врахування національним регулятором при прийнятті рішень про затвердження тарифів. Проте, фактичне застосування такої анкети-опитувальника може бути ускладнено наступними чинникам: по-перше, відсутність окремого обліку витрат на утримання ККЕ у окремих операторів телекомунікацій; по-друге, ускладнено розроблення єдиних складових для розрахунку тарифів із урахуванням особливостей діяльності кожного із суб’єктів господарювання

В ході обговорення проблемних питань, пов’язаних із намірами ПАТ «Укртелеком» значно підвищити тарифи на послуги користування ККЕ, учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності подальшого обговорення та опрацювання пропозицій до національного регулятора про внесення змін до чинних нормативно-правових актів, а саме, до Порядку та Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428 (у редакції рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883 (далі – Правила), які б визначали право національного регулятора при затвердженні тарифів на послуги користування ККЕ використовувати три методи (підходи) одночасно: 1) аналіз фактичних витрат оператора телекомунікацій, який подає тариф на затвердження, 2) використання «еталонної моделі» або формули для макетного тарифу з урахуванням даних інших суб’єктів господарювання, які надають послуги ККЕ, 3) порівняння тарифів на надання в користування ККЕ в інших країнах.

Учасники засідання дійшли згоди, що проблема вирішення доступу до ККЕ ПАТ «Укртелеком» полягає не лише в підвищенні тарифів на ККЕ, а й в потребі удосконалення чинних нормативно-правових актів, які визначають механізми та підходи у формуванні таких тарифів.

 

РІШЕННЯ:

 

1.За результатом обговорення питань порядку денного, учасники засідання дійшли згоди щодо доцільності ініціювання перед НКРЗІ пропозицій внесення змін та доповнень в Порядок та Правила, зокрема, пунктами, які:

  1. встановлюватимуть комплексний підхід при дослідженні національним регулятором економічного обґрунтування проектів тарифів на надання в користування ККЕ, поданих суб’єктами господарювання, а саме: 1) аналіз поданого проекту тарифу та складових собівартості, 2) аналіз «модельного» тарифу на надання в користування ККЕ за «еталонною» формулою, 3) рівень та тенденції зміни розмірів тарифів на надання в користування ККЕ в країнах Європейського Союзу, країнах Східного партнерства, а також іншу інформацію;
  2. передбачатимуть відкритість даних у проектах тарифів на надання в користування ККЕ, які подаються до національного регулятора для прийняття рішення про встановлення/зміну тарифів. Тобто, дані по усіх складових повинні бути повністю розкриті та не містити посилань на конфіденційність інформації;
  3. доповнити нормативно-правові акти додатками (таблицями), які зобов’язаний заповнювати суб’єкт господарювання та подавати до національного регулятора у складі пакету документів при зверненні про встановлення/зміну тарифу на надання в користування ККЕ.

2. Визнати за доцільне продовжити обговорення в частині фінансування послуг з розроблення Методики розрахунку тарифу на надання в користування ККЕ Державним університетом телекомунікацій та опрацювання критеріїв для «модельного» тарифу на надання в користування ККЕ.

3. Рекомендувати Правлінню ІнАУ підтримати спільний лист за участі інших асоціацій у сфері телекомунікацій та зацікавлених операторів, провайдерів телекомунікацій до НКРЗІ з пропозиціями внесення змін та доповнень до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 25.10.2012  № 540, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.11.2012 за № 1901/22213 та Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428 (у редакції рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883, направлених на удосконалення механізмів формування та встановлення тарифів на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій.

 

Рішення прийнято консенсусом.