Протокол засідання Комісії від 24.10.2018

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

Від 24.10.2019 р.                                                                                                                               м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

І.Малишко

А.Нагорнюк

Ю.Прибора

Члени Правління ІнАУ

А.Пятніков

О.Савчук

Директор ІнАУ і ДП «УкрМОТ»:

В.Куковський

 

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії (3),

що складає повний склад Ревізійної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартал і загалом за 1-3 квартали 2019 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3-й квартал і загалом за 1-3 квартали 2019 р.

 

РІШЕННЯ

1.  Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартал і загалом за 1-3 квартали 2019р.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3 кварталу і загалом за 1-3 квартали 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 26 З’їздом ІнАУ.

 

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3-й квартал і загалом за 1-3 квартали 2019р.

Ухвалили:

2.1. Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» постатейно по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 3 кварталу і загалом за 1-3 квартали 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ, з урахуванням наступного:

  • загальні витрати перевищують заплановані на 77 773,58 грн, що зумовлено витратами від курсових різниць на суму 123 469,94 через знецінення впродовж 3-го кварталу 2019 заощаджень в Євро (курс Євро зменшився з 29,7643 станом на 01.07.2019 до 26,3346 станом на 30.09.2019)
  • капітальні затрати перевищили планові через закупівлю за рішенням Правління від 06.06.2019  у серпні 2019 р. 2-х плат BDXB-100G4X 4-Port 100GBASE-X CFP2 (арт. 48061)
  • сума амортизації перевищила плановий показник через закупівлю і постановку на баланс у 2019 р. за рішенням Правління більшої кількості капіталовкладень, ніж було заплановано
  • план по прибутку через зазначені вище причини недовиконано на 31 837,47 (при цьому за рахунок значного перевиконання плану по прибутку в 1-2 кварталах план по прибутку в цілому за три квартали перевиконано на 318 262,49 грн.).
  •  

2.2. Рекомендувати Правлінню перенести заплановані кошти за 6-ю групою (інструменти, прилади, інвентар, меблі) в сумі 10 000 грн на статтю «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

 

Всі рішення прийнято консенсусом.