Протокол засідання Комісії від 23.10.2021

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

Від 23.10.2021 р.                                                                                                     м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

Є.Ющенко (Голова Ревізійної комісії)

І.Малишко

Н.Кухарєва

Представник адміністрації ІнАУ і ДП «УКРМОТ»

В.Куковський

 

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії у повному складі.

Засідання відбулось у дистанційному режимі.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету (кошторису) ІнАУ за 3-й квартал 2021 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2021 р.

3. Щодо проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2021 року.

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3-й квартал 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3-го кварталу 2021 р. і за 3 квартали 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених 27-м З’їздом ІнАУ (звіт про виконання бюджету ІнАУ додається).

 

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УКРМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 3-го кварталу 2021 р. і за 3 квартали 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2021 р. додається).

 

3. Щодо проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2021 року.

Слухали: членів Ревізійної комісії.

Ухвалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ залучити аудиторську компанію ТОВ  «КИЇВАУДИТ» до проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2021 року.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.