Протокол засідання Комісії від 22.10.2018

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

Від 22.10.2018 р.                                                                                                                                  м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

І.Малишко

А.Нагорнюк

Ю.Прибора

Представники адміністрації ІнАУ і ДП «УкрМОТ»

В.Куковський

В.Корнілова

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії (3),

що складає повний склад Ревізійної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартали 2018 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3 квартали 2018 р.

3. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.  Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартали 2018 р.

Слухали:

Інформацію В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартали 2018 р.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ за підсумками 3-х кварталів 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ.

2 Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3 квартали 2018 р.

Слухали:

Інформацію В.Куковського про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 3 квартали 2018 р.

Ухвалили:

2.1. Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» постатейно по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» за підсумками 3-х кварталів 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

2.2. Рекомендувати Правлінню перенести залишок запланованих витрат по статті «Косметичний ремонт офісу» розділу «Офісні витрати» бюджету ДП «УкрМОТ» в сумі 63 760 грн в статтю «Об'єкт "Ремонт орендованого приміщення"» розділу «Інші необоротні матеріальні активи».

3. Різне

Слухали:

Інформацію В.Корнілової щодо залишків накопичувальної амортизації за грудень 2012 р. по ДП «УкрМОТ».

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.